Ние използваме кукита и други технологии, за да подобрим качеството на Вашия достъп и ползване онлайн на Сайта. С използването на Сайта Вие се съгласявате с използването на кукита съобразно предвиденото в нашата Политика относно използваните кукита.

National Geographic Channel

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика зазащита на лични данни и друга информация

В сила от декември 2012:

Съдържание:

 

1.            ВЪВЕДЕНИЕ

2.            СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

3.            ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ

4.            СИГУРНОСТ

5.            ДОСТЪП И КОНТРОЛ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ  

6.            ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

7.            КОНТАКТИ

 

1.         ВЪВЕДЕНИЕ

 

 

Фокс Интернешънъл Ченълс България ЕООД („Фокс”, „ние”, „Дружеството“) искаме да Ви запознаем с това как събираме, използваме и разкриваме информация от и за Вас („Потребителя“). Тази Политика за защита на лични данни и друга информация („Политика”/„Политика за личните данни“) описва практиките на Фокс във връзка с информацията, събирана чрез предоставяни от Фокс услуги като уебсайтове, мобилни сайтове, приложения („apps”) и притурки (“widgets”) (заедно наричани „Услугите на Дружеството”/ “Услугите”), включително правата и задълженията на Фокс и Потребителя във връзка с обработването на личните данни на Потребителя. Настоящата Политика представлява неразделна част от Условията за ползване на Фокс („Условията за ползване“). Съгласявайки се с Условията за ползване по време на процедурата по регистрация за ползване на Услугите Потребителят се съгласява и с настоящата Политика и с обработването на личните му данни по предвидения в нея ред. При Услуги, за които не се изисква регистрация, Потребителят се съгласява с условията на настоящата Политика с използването на съответните Услуги на Дружеството.

 

Тук можете да намерите списък с свързаните с Фокс дружества и лица („Свързани дружества”): http://www.21cf.com.   

 

Както е посочено в Условията за ползване, Услугите на Дружеството са предназначени за широката публика, те не са предназначени за деца и Фокс не събира целенасочено лични данни от деца под 14 години. В случай, че дете под 14-годишна възраст е предоставило свои лични данни без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират Фокс за това незабавно.

 

Настоящата Политика се прилага за всички Потребители, включително такива, които използват Услугите на Дружеството без да са регистрирани за (или абонирани за) Услуга на Дружеството, както и такива, които имат регистрация (или са абонирани за) Услуга на Дружеството. Тази Политика се прилага по отношение на събирането и използването на лична информация (лични данни) относно Потребителя от страна на Дружеството (т.е. информация, която директно или индиректно идентифицира конкретно физическо лице, например имена, имейл адрес, пол, пощенски код, рождена дата и др.). Освен това тук най-общо са описани практиките на Дружеството при използването на информация, която не е с личен характер (например анонимна статистическа информация за интересите, демографските данни и използването на услуги).     

 

2.         СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ  

Дружеството и неговите доставчици на услуги, действащи от името и в изпълнение на инструкциите на Дружеството, събират следната информация от и относно Потребителя:

 

Регистрационна информация е информацията, която Потребителят предоставя, за да се регистрира за Услуга на Дружеството, например [за да създаде профил (акаунт), да публикува коментари, да получава новинарски бюлетин или да участва в състезание или томбола]. Регистрационната информация може да включва, например, имена, имейл адрес, пол, пощенски код и дата на раждане. В регистрационната форма Дружеството ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на всяка категория данни и последиците от отказ за предоставянето им. Регистрационната информация може да включва и всякаква друга информация, която Потребителят предостави доброволно посредством регистрационната форма за която и да е от Услугите на Дружеството без да e била поискана изрично от него.

 

Публична информация и публикации – състои се от публикации, коментари, изображения, електронни препратки (линкове) и всякакво друго съдържание, което Потребителят публикува в/чрез Услугите на Дружеството, и информацията за Потребителя, която придружава такова съдържание, която може да включва имена, потребителско име, харесвания, статус, профилна информация и снимка. Публичната информация и публикациите винаги са публични, което означава, че са достъпни за всеки и могат да бъдат показвани в резултати от търсене на външни търсачки. Приемайки Условията за ползване и настоящата Политика за личните данни Потребителят декларира, че е информиран, приема и се съгласява, че цялата информация (включително лични данни), включена в съдържанието, което публикува в/чрез Услугите на Дружеството, ще бъде публично достъпна. Потребителят може да ограничи достъпа до част от тази информация като не я попълва в съответните полета в своя потребителски профил, когато има такава възможност. Потребителят декларира и гарантира, че съдържанието и информацията, които публикува използвайки Услугите на Дружеството не нарушават правата на трети лица във връзка със защитата на техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че предварително е получил тяхното съгласие за такова публикуване (доколкото такова е необходимо съгласно приложимото законодателство).

Информация от социалните мрежи. Ако Потребителят осъществи достъп до или влезе ( логне се) в профила си за Услуга на Дружеството чрез услуга на социална мрежа или свърже Услуга на Дружеството с услуга на социална мрежа, информацията, която Дружеството събира и обработва относно Потребителя може да включва и потребителски идентификатор и/или потребителско име на Потребителя, свързани с тази услуга на социална мрежа, всякаква информация или съдържание, за които Потребителят е дал съгласието си да бъдат споделени от социалната мрежа с трети лица като Дружеството, като например профилната снимка на Потребителя, списъци с електронни пощенски адреси и приятели, както и всякаква друга информация, която Потребителят е направил публично достъпна във връзка с тази социална мрежа. Когато Потребителят достъпва Услугите на Дружеството посредством услуга на социална мрежа или когато свързва Услуга на Дружеството с услуга на социална мрежа, той разрешава на Дружеството да събира, съхранява и използва такава информация и съдържание съгласно тази Политика за личните данни. Събирането, съхраняването, защитата и обработването на същата информация от страна на доставчика на услугите на социалната мрежа се уреждат от условията за ползване на услугите на съответната социална мрежа.

Информация за дейността. Когато Потребителят осъществява достъп до или взаимодейства с Услугите на Дружеството, Фокс може да събира информация относно тези посещения. Например, за да бъде разрешено свързването на Потребителя с Услугите на Дружеството, сървърите на Дружеството могат да получават и записват информация за компютъра, устройството и браузъра на Потребителя, включително евентуално и за IP адреса на Потребителя, вида на браузъра и друга информация относно използвания от него софтуер или хардуер. Ако Потребителят осъществява достъп до Услугите на Дружеството от мобилно или друг вид устройство, Фокс може да събира данни за уникалния идентификатор, определен за това устройство, данни за местоположението или друга оперативна информация за това устройство. В допълнение Фокс съхранява и лог-файлове (дата, час и източник – IP адреси) в случаите, когато това се изисква от действащото законодателство, както и лог-файлове и всяка друга информация необходима за възпроизвеждане на извършени при ползване на Услугите на Дружеството електронни изявления от страна на Потребителя (напр. приемане на Условията за ползване, на политики на Дружеството и др. под.) и идентифицирането на Потребителя в случай на възникване на правен спор.

Кукитата („Бисквитките”) и други технологии за проследяване (например кукита в браузъра, пиксели, уеб-маяци, технологията AdobeFlash, включително кукита) се състоят от малки парчета данни, често включващи де-идентифициран или анонимен уникален идентификатор. Уебсайтовете, приложенията и другите услуги могат да изпращат такива данни към браузъра на Потребителя при първото отваряне на дадена уеб страница от него, след което да съхраняват данните на компютъра/краиното устройство на Потребителя, така че уебсайтът да може да ползва достъп до информация при следващите отваряния на страници от тази Услуга. Тези технологии могат също така да се ползват за събиране и съхраняване на информация относно ползването на Услугите на Дружеството от  Потребителя, например - страниците, които е посетил, съдържанието, което е разглеждал, заявки за търсене, които е направил, и реклами, които е видял. Тази информация може да бъде използвана за деперсонализирано проучване и проследяване на потребителското поведение, навици и интереси, за анализиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за предоставяне и подобряване на предлаганите Услуги на Дружеството. Фокс може да обработва и съхранява тази информация и в персонализиран вид заедно с друга отнасяща се до Потребителя информация, предоставена от самия него при регистрацията или при ползването на Услугите на Дружеството.

Трети лица, които поддържат Услугите на Дружеството, като предоставят реклами или предоставят услуги, като предоставяне на възможност на Потребителя да споделя съдържание, или проследяване на общата статистика за ползването на Услугите на Дружеството, също могат да използват тези технологии с цел събиране на подобна информация. Дружеството не контролира технологиите на трети лица и при тяхното ползване се прилагат политиките за защита на лични данни и друга информация на съответните трети лица, използващи такива технологии. За повече информация относно рекламните мрежи и други подобни трети лица, използващи тези технологии, можете да посетите www.aboutads.info/consumers, а за отказ от такива рекламни практики на рекламни мрежи и услуги, можете да посетите: www.aboutads.info/choices.

Първоначалната настройка на повечето браузъри приема кукита, но Потребителят може да промени настройките си така, че да бъде уведомяван за създадени или актуализирани кукита или напълно да блокира кукитата. За повече информация моля, обърнете се към раздел „Помощ” на Вашия браузър. Потребителят може да управлява използването на Flash технологиите с помощта на инструментите за управление на Flash на сайта на Adobe; моля посетете: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security/privacy_policy/faq.html. С настоящото Потребителят декларира и се съгласява, че с блокирането на някои или на всички кукита Потребителят няма да има достъп до определени функции, съдържание или персонализация, предоставяни чрез Услугите на Дружеството. 

Всички правила и информация относно използването на кукита от Фокс във връзка с предоставянето на Услугите на Дружеството са описани в Политиката относно използваните кукита на Дружеството, която представлява неразделна част от Условията за ползване.

Информация от други източници. Фоксможе да допълни събираната от него информация с информация от други източници, като обществено достъпна информация от социални мрежи, източници от търговската мрежа и информация от Свързани дружества или бизнес партньори на Фокс. 

3.         ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ

Фокс събира и използва описаната по-горе информация за целите, описани в настоящата Политика за личните данни, както и за всяка друга цел, изрично посочена в Условията за ползване и в Политиката относно използваните кукита.

Фокс използва информацията, която събира от и относно Потребителя, за да му предоставя Услугите на Дружеството и функционалностите, включително: да оценява и подобрява тези Услуги и функционалности; да предлага нови продукти и/или услуги; за целите на директния маркетинг; да осигури на Потребителя достъп до и контрол на потребителския му профил; да повишава нивото на изживяване и удовлетвореност на Потребителя при използване както на онлайн, така и на офлайн Услугите на Дружеството, като предоставя на Потребителя съдържание, което той може да намери за подходящо и интересно за него, включително рекламни и маркетингови съобщения; да дава възможност на Потребителя да коментира съдържание и да участва в онлайн игри, състезания, промоции или наградни програми; да провежда запитвания, анкети и проучвания и за статистически цели; да предлага на Потребителя клиентско обслужване и да отговаря на запитвания, както и да изпълнява своите законови задължения. Когато информацията, събрана от и за Потребителя, не позволява прякото или косвено идентифициране на Потребителя като конкретно физическо лице, Фокс може да използва тази информация или да я споделя с трети лица за всякакви цели.   

Потребителят се съгласява, че Фокс може да използва информацията, събирана от и за него, и за следните допълнителни цели:

За предоставяне възможност на доставчици на услуги да съдействат на Фокс при предоставянето и управлението на Услугите на Дружеството. Дружеството може да предостави достъп до информацията относно Потребителя на определени трети лица – доставчици на услуги, например – контрагенти, посредници или спонсори, които помагат на Фокс при управлението и предоставянето на Услугите на Дружеството. Личните данни на Потребителя ще бъдат разкривани на такива доставчици на услуги и съответно обработвани само до степен и в обем, който е необходим за извършването на конкретно възложената им работа. В съответствие с това тези трети лица ще действат като обработващи личните данни от името на Дружеството и ще бъдат задължени да обработват личните данни на Потребителя само и единствено при стриктно спазване инструкциите на Дружеството и няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин лични данни на Потребителя или за други цели, освен за целите, посочените в тази Политика и в Условията за ползване.

За предоставяне на функционалност за споделяне със социални мрежи. Ако Потребителят влезе в (логне се в) или свърже акаунт в социална мрежа с Услугите на Дружеството, Фокс може да сподели потребителското име, снимка и харесвания на Потребителя, както и неговата дейност и коментари с други потребители на Услугите на Дружеството и с приятели на Потребителя, в социалната мрежа, която Потребителят ползва. Фокс може да сподели тази информация и с доставчика на социалната мрежа. С  приемането на Условията за ползване и на тази Политика за личните данни Потребителят дава съгласието си след влизането си в (логването си в) или свързването на акаунт в социална мрежа с Услугите на Дружеството Фокс да споделя информацията, която събира от и относно Потребителя, с доставчика на социалната мрежа, други потребители и приятели на Потребителя, като Потребителят разбира и се съгласява, че за използването на споделената информация от страна на/в социалната мрежа се прилага политиката за защита на лични данни и друга информация на съответната социална мрежа. Ако Потребителят не желае личната му информация да бъде споделяна по този начин, той следва да не свързва акаунта си в социалната мрежа с този за Услугите на Дружеството и да не участва в споделяне на Услугите на Дружеството в социалните мрежи.

За предоставяне на услуги и функции под съвместна марка (co-brandedservicesandfeatures). Фокс може да предоставя услуги или функционалности под съвместна марка, например – състезания, томболи или други промоции, съвместно с трето лице („Услуги под съвместна марка”). Тези Услуги под съвместна марка може да се хостват от Услугите или от услуга на третото лице. Във връзка с това Фокс може да споделя предоставената от Потребителя информация във връзка с Услугите под съвместна марка с третото лице. За използването на информацията на Потребителя от третото лице ще се прилага политиката за защита на лични данни и друга информация на това трето лице.  

За представяне на подходящи реклами. Дружеството и неговите доставчици на услуги могат да използват информацията, която Фокс събира от и относно Потребителя, с цел да му представят подходящи реклами, когато ползва Услугите или друга услуга. Както бе отбелязано по-горе, рекламни мрежи на трети лица и рекламодатели могат да използват кукита и други подобни технологии за събиране и проследяване на информация, като демографска информация, възможни интереси, обобщена информация и дейност, което им помага за представянето на реклами, които да са по-подходящи за интересите на Потребителя. За повече информация относно рекламните мрежи и други подобни трети лица, използващи тези технологии, моля, посетете www.aboutads.info, а за отказ от такива практики на рекламни мрежи и услуги, моля, посетете: www.aboutads.info/choices.   

За осъществяване на връзка с Потребителя. С приемането на Условията за ползване и на тази Политика за личните данни Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.  Дружеството може периодично да изпраща рекламни (промоционални) материали или съобщения. Ако Потребителят желае да се откаже от получаването на промоционални материали, той може да възрази по всяко време срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като се свърже с Фокс на адресите на електронна пощенска кутия, посочени в Раздел 5 по-долу, катопромени настройките на потребителския си профил или като изпълни инструкциите за отказ в края на всяко такова съобщение, изпратено по електронна поща. Има определени уведомителни съобщения относно Услугите, получаването на които Потребителят не може да откаже, като уведомления за промени в Услугите или политиките. Ако Потребителят е инсталирал мобилно приложение и иска да спре да получава уведомления, той може да промени настройките си на мобилното си устройство или на приложението.   

За споделяне със Свързани дружества на Фокс. Дружеството може да споделя информация относно Потребителя със Свързаните дружества за целите, описани в настоящата Политика за личните данни, Условията за ползване и Политиката за кукитата. В началото на настоящата Политика можете да намерите линк към уебсайта, в който са посочени Свързаните дружества. Потребителите, които ползват услугите на Свързаните дружества трябва да се запознаят с техните политики за защита на лични данни и друга информация, които се отнасят до услугите, предоставяни от Свързаните дружества и може в някои аспекти да се различават от тази Политика за личните данни. 

За споделяне с бизнес партньори. С приемането на Условията за ползване и тази Политика за личните данни Потребителят се съгласява, че Дружеството може да споделя неговата информация с бизнес партньори, с което да им даде възможност да му изпращат съобщения за целите на маркетинга (директен маркетинг) съобразени с неговите предпочитания. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване и използване. С приемането на Условията за ползване и на тази Политика за личните данни Потребителят декларира, че е информиран и изразява своето изрично съгласие личните му данни да бъдат предоставяни на други администратори на лични данни, като бизнес партньори на Фокс и/или Свързани дружества на Фокс на територията на Република България и в държави във и извън Европейския съюз при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни, за целите на директния маркетинг и рекламата или за други дейности, описани в тази Политика за личните данни или в Условията за ползване. Потребителят има право по всяко време да оттегли своето съгласие за последващо предоставяне на личните му данни на трети лица, като се свърже с Фокс на съответните адреси на електронна пощенска кутия, посочени в Раздел 5 по-долу.

За защита на правата на Дружеството и на други лица. В определени случаи Дружеството може да разкрие информация относно Потребителя, включително в ситуации, в които Дружеството добросъвестно вярва, че такова разкриване на информация е необходимо с оглед: (i) защита, упражняване или запазване на законовите права, неприкосновеността на личния живот, сигурността или собствеността на Дружеството, на Свързани дружества или на техни служители, посредници и контрагенти (включително за изпълнение на сключени от Фокс договори и на Условията за ползване); (ii) защита на сигурността, неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителите на Услугите или на други членовете на обществото; (iii) защита срещу измама или за целите на управлението на риска; (iv) съобразяване със закона или законовите процедури; или (v) изпълнение на искания от компетентни обществени и държавни органи, отправени в съответствие със съответните правни процедури и правила.

Да осъществява сливане или продажба на активи. Ако Дружеството продаде целия или част от своя бизнес или извърши продажба или прехвърляне на своите активи или по друг начин участва в сливане или прехвърляне на целия или на съществена част от своя бизнес, Дружеството може да прехвърли информацията относно Потребителя на страната или на страните, участващи в сделката, като част от тази сделка.

 4.        СИГУРНОСТ

Дружеството полага дължимата грижа и предприема съответните изисквани от закона административни, технически и физически мерки, както и такива, свързани с персонала, за да опази информацията, с която разполага, включително личните данни на Потребителя, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване, модифициране и срещу всякакви други незаконни форми на обработване. Дружеството отговаря за защита на личните данни на Потребителя, станали му известни по повод на предоставяне на Услугите, предмет на Условията за ползване и на тази Политика за личните данни, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил тази информация достъпна за трети лица. Никой не може да гарантира напълно сигурността на информацията относно Потребителя.

5.         ДОСТЪП И КОНТРОЛ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ  

Потребителят потвърждава, че е запознат с правата, предоставени му по Закона за защита на личните данни, и по-конкретно, че е уведомен от Дружеството за правата му да осъществява достъп до, да ревизира, поправя и актуализира своите лични данни, както и правото му тези лични данни да бъдат заличени, коригирани или блокирани, в случай че обработването им не отговаря на изискванията на приложимото законодателство. Потребителят има право да изиска от Дружеството да уведоми третите лица, на които са разкрити негови лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Дружеството. Ако Потребителят желае да упражни което и да е от тези права, той може да се свърже с Дружеството. В искането си Потребителят следва да включи свой валиден имейл адрес, име, адрес и телефонен номер и да посочи ясно относно каква информация иска да ползва достъп или иска да извърши промени, актуализация или да спре обработването, както и формата, в която да му бъде предоставена информацията, в случай че изисква такава. Дружеството изпълнява искането на Потребителя в съответствие с изискванията на приложимото законодателство във възможно най-кратки срокове.

Фокс предоставя на Потребителя различни възможности във връзка с ползването и разкриването на неговата лична информация за целите на маркетинга. Потребителят може да откаже една или повече от една от следните дейности:

  • Получаване на електронни съобщения, изпратени от Фокс: Ако Потребителят вече не желае да получава от Фокс маркетингoви съобщения по електронна поща за в бъдеще, Потребителят може да откаже да получава тези маркетингoви съобщения по електронна поща като изпрати съобщение по електронна поща на: pr.bg@fox.com
  • Споделяне на лична информация относно Потребителя със Свързани дружества за техни маркетингови цели:  Ако Потребителят предпочита Фокс да не споделя негова лична информация за в бъдещесъс Свързани дружества за техни цели на директния маркетинг, Потребителят може да откажете това споделяне като изпрати съобщение по електронна поща на: pr.bg@fox.com
  • Споделяне на лична информация на Потребителя с бизнес партньори на Фокс за техни маркетингови цели: Ако Потребителят предпочита Фокс да не споделя негова лична информация за в бъдещесъс свои бизнес партньори или с други трети лица за техни цели на директния маркетинг, Потребителят може да откаже това споделяне като изпрати съобщение по електронна поща на:pr.bg@fox.com

6.         ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Актуализиране на Политиката за защита на лични данни и друга информация. Дружеството може да изменя тази Политика едностранно. Моля, погледнете Дата на влизане в сила в началото на тази Политика за личните данни, за да видите кога тази Политика е била ревизирана за последен път. Всякакви изменения на тази Политика влизат в сила в срок от ……… дни след като Дружеството уведоми Потребителя за такива изменения чрез публикуване на ревизираната Политика в Услугите и/или чрез публикуване на ревизираната Политика в потребителския профил на Потребителя за ползване на Услугите, освен ако Потребителят заяви, че отхвърля тези промени. Ако в посочения по-горе срок Потребителят заяви, че отхвърля измененията в Политиката за личните данни като изпрати на Фокс уведомление на следния адрес на електронна пощенска кутия:pr.bg@fox.com, договорът между Потребителя и Фокс за предоставяне на Услугите ще се счита за прекратен незабавно с получаването на уведомлението за отхвърляне. Нерегистрираният потребител следва да изрази своето неодобрение на измененията в Политиката за личните данни като преустанови ползването на Услугите, които са достъпни без регистрация.

Местоположение на данните.  Услугите са хоствани и управлявани от територията на Франция. Ако Потребителят е с местонахождение извън Съединените американски щати, Потребителят с настоящото заявява, че разбира и се съгласява с обработването на неговата лична информация в Съединените американски щати. Законите за защита на личните данни и всякакви други приложими закони на Съединените американски щати може да се различават от тези в юрисдикцията на Потребителя. Това включва използването на кукита и други проследяващи технологии, описани по-горе. Затова моля, прочетете внимателно тази Политика за личните данни.

Свързани услуги. Услугите може да са свързани и със сайтове, управлявани от несвързани дружества и може да включват реклами или да предлагат съдържание, функционалности, игри, новинарски бюлетини, състезания или лотарии или приложения, разработени и поддържани от несвързани дружества. Дружеството не носи отговорност за практиките за защита на лични данни на несвързани дружества и щом Потребителят напусне Услугите или кликне върху реклама, той трябва да провери съответната политика за защита на личните данни на другата услуга.

Запазване на данни.  Фокс ще запазва информацията на Потребителя за периода, необходим за изпълнение на целите, описани в тази Политика за личните данни, освен ако законът не изисква или позволява запазването им за по-дълъг период.

Потребителят декларира, че е информиран и се съгласява, че дори след като премахне своя потребителски профил, копия от информация от потребителския му профил могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако Потребителят е споделял информация със социални мрежи или други услуги. Поради природата на технологията за кеширане, потребителският профил на Потребителя може да не стане незабавно недостъпен за останалите. Потребителят се съгласява, че Фокс може също така да запази на своите сървъри архивна информация, свързана с потребителския профил на Потребителя, за известно време след премахването с цел разкриване на измами или спазване на приложимия закон и политиките за вътрешна сигурност на Дружеството. Потребителят разбира и се съгласява, че не винаги е възможно пълно премахване или заличаване на неговата информация поради технически ограничения, договорни, финансови или законови изисквания.

Чувствителна информация. Фокс няма за цел да събира, използва, съхранява или обработва по какъвто и да било друг начин или да следи за наличието на „чувствителни“ лични данни или каквато и да е друга информация, която е обект на специална закрила съгласно действащото законодателство (като информация, свързана с расов или етнически произход, политически убеждения, религиозни или други убеждения, здраве, съдебно досие, участие в синдикални организации, защитени от закона тайни и др.) Потребителят следва да не изпраща, предоставя или разкрива такава информация на или чрез Услугите или по какъвто и да е друг начин. Публикуването на такава информация на или чрез Услугите е изцяло на риск и отговорност на Потребителя.

7.         КОНТАКТИ

Ако имате въпроси във връзка с тази Политика, моля да се свържете се с нас на:

Адрес на електронна поща:pr.bg@fox.com

Поща: MEGAPARK, бул. Цариградско шосе 115Г, ет.16, София 1784, България
РЕКЛАМА