National Geographic Channel

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Informace - Při používání těchto internetových stránek Vás můžeme požádat o zadání Informací. Informace použijeme pouze pro ty účely, jež Vám vysvětlíme v okamžiku, kdy po Vás zadání Informace požadujeme a/nebo v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

2. Ustanovení o poskytování informací třetím stranám - Neprodáme, ani žádným jiným způsobem nepředáme Informace cizím třetím stranám bez Vašeho souhlasu. V relevantních případech budete mít možnost označit, zda požadujete, aby Vám nebyly doručovány informace na podporu prodeje a/nebo marketingové informace o jiných produktech, službách a nabídkách z naší nebo jakékoli třetí strany.

3. Analýza chování uživatele - Vyhrazujeme si právo vytvářet statistické analýzy chování uživatele a výstupy, pomocí kterých bude možné hodnotit zájem o používání různých oblastí Webové stránky a informovat o takových informacích inzerenty, stejně jako o počtu uživatelů, kterým se zobrazil jejich reklamní banner nebo na něj klikli. Budeme třetím stranám poskytovat pouze souhrnné údaje takových analýz. Nejsme odpovědni za činy nebo zásady kterékoli třetí strany, jež požaduje osobní informaci, a Vy sami jste vyzváni ověřit příslušné zásady ochrany osobních údajů takové třetí strany.

4. Cookies - Měli byste mít na paměti, že informace a údaje mohou být automaticky shromažďovány používáním "cookies". "Cookies" jsou malé textové soubory, s jejichž pomocí je webová stránka schopna rozpoznat opakované uživatele a dovoluje nám sledovat jejich chování a kompilovat souhrnné údaje za účelem zdokonalení webové stránky a zacílit její inzerci. Cookies se nepřipojují do Vašeho systému a nepoškozují Vaše soubory. Pokud nechcete, aby se informace shromažďovaly používáním cookies, ve většině prohlížečích existuje jednoduchý postup, který Vám umožňuje nástroj cookies odmítnout nebo přijmout.

5. Aktualizace a odstraňování Informací - Máte možnost oznámit nám jakékoli aktualizace, přílohy a opravy k dříve shromážděným údajům. Použijte k tomu kontaktní formulář umístěný na naší webové stránce. Na Vaši žádost budeme dále vyvíjet obchodně přiměřené úsilí k vymazání Vašich Informací z naší databáze. Vzhledem k zálohování a k záznamům o vymazání může být nicméně nemožné vymazat Vaše vstupy bez zbytkových informací.

6. Změna těchto Zásad - Ponecháváme si právo kdykoli upravit, změnit nebo aktualizovat zásady ochrany osobních údajů. Jakákoli změna Vám bude oznámena.

7. Přenos informací - Díky globální povaze našeho podnikání můžeme přenášet Informace na naše počítačové servery v jiných zemích. Veškerý přenos informací je v souladu s právem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a s právem Evropské unie týkajícím se ochrany osobních dat. V současné době jsou takové servery sídlem v Indii a ve Spojených státech amerických.
REKLAMA