NB! HVIS DU FÅR DU DIT TV-SIGNAL FRA VIASAT, KAN DU FINDE DIN PROGRAMOVERSIGT FOR NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD HER: tv.viasat.dk

National Geographic ChannelNat Geo WildNat Geo People

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Privatlivspolitik
Ikrafttrædelsesdato:

Indholdsfortegnelse:

1.    INDLEDNING
2.    INDSAMLING AF OPLYSNINGER:
3.    ANVENDELSE OG OFFENTLIGGØRELSE
4.    SIKKERHED
5.    BRUGERADGANG OG KONTROL
6.    ØVRIGE VIGTIGE OPLYSNINGER
7.    KONTAKT OS


1. INDLEDNING
National Geographic Channels Denmark ApS (“NGC” eller “vi”) ønsker at gøre dig bekendt med, hvordan vi indsamler, anvender og offentliggør oplysninger fra og om dig. Denne Privatlivspolitik beskriver vores praksis for oplysninger indsamlet via vores tjenester såsom websider, mobilsider, applikationer (”apps”) og widgets (samlet kaldet "NGC-tjenester"). Du finder en liste over koncernforbundne selskaber ("NGC Koncernforbudne Selskaber") på www.21cf.com .

Som det fremgår af vores Vilkår for Anvendelse www.natgeotv.com/dk/terms-and-conditions, henvender NGC-tjenester sig til almindelige brugere, er ikke målrettet børn og indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra børn under 18 år.

Denne Privatlivspolitik gælder for alle brugere, både dem, der benytter NGC-tjenester uden at være registreret hos [eller abonnerer på] en NGC-tjeneste, og dem, der er registreret hos [eller abonnerer på] en NGC-tjeneste. Denne Privatlivspolitik gælder for NGC's indsamling og anvendelse af dine personlige oplysninger (dvs. oplysninger, der identificerer en bestemt person, f.eks. fulde navn eller e-mail-adresse). Den beskriver også generelt NGC's procedurer i forbindelse med håndtering af ikke-personlige oplysninger (f.eks. interesser, demografi og anvendelse af tjenester).  

2. INDSAMLING AF OPLYSNINGER:
NGC og vores tjenesteudbydere indsamler følgende oplysninger fra og om dig:  

Registreringsoplysninger er de oplysninger, du indsender, når du tilmelder dig en NGC-tjeneste, f.eks. når du ønsker at modtage et nyhedsbrev. Registreringsoplysninger kan f.eks. omfatte navn, e-mail-adresse, køn, postnummer og fødselsdag.  

Offentligt Tilgængelige Oplysninger og Opslag
omfatter de kommentarer eller det indhold, som du slår op på NGC-tjenester, og de oplysninger om dig, der medfølger sådanne opslag eller indhold. Det kan f.eks. være navn, brugernavn, kommentarer, likes, status, profiloplysninger og billeder. Offentligt tilgængelige oplysninger og opslag er altid offentligt tilgængelige og kan blive vist i søgeresultater på eksterne søgemaskiner. 
 
Oplysninger fra sociale medier. Hvis du får adgang til eller logger på en NGC-tjeneste via et socialt medie eller forbinder en NGC-tjeneste med et socialt medie, kan de oplysninger, vi indsamler om dig, også omfatte dit bruger-ID og/eller brugernavn til det pågældende sociale medie, evt. oplysninger eller indhold, som du har givet tilladelse til, at det sociale medie deler med os, f.eks. dit profilbillede, e-mail-adresse eller venneliste, og oplysninger, som du har gjort offentligt tilgængelige i forbindelse med det sociale medie. Når du får adgang til en NGC-tjeneste via et socialt medie eller forbinder en NGC-tjeneste med et socialt medie, giver du NGC tilladelse til at indsamle, opbevare og anvende disse oplysninger og indhold i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik og dansk lovgivning.    

Oplysninger om aktivitet. Når du får adgang til og interagerer med NGC-tjenester, kan vi indsamle visse oplysninger om dine besøg. For at tilslutte dig NGC-tjenester kan vores servere f.eks. modtage og registrere oplysninger om din computer, enhed og browser, herunder din IP-adresse, browsertype og andre software- og hardwareoplysninger. Hvis du får adgang til NGC-tjenester fra en mobiltelefon eller anden enhed, kan vi indsamle unik udstyrsidentifikation for den pågældende enhed, oplysning om geografisk placering eller andre transaktionsoplysninger for enheden.  

Cookies og andre tracking teknologier (som browser cookies, pixels, beacons og Adobe Flash teknologi inkluderende cookies) består af små datapakker, som ofte indeholder en anonymiseret unik identifikator. NGCs websites, apps og andre services sender disse data til din browser, når du første gang tilgår en webside og lagrer derefter data på din computer eller mobile enhed, således at websitet eller app'en kan få adgang til information, når du tilgår yderligere websider. Disse teknologier kan ydermere indsamle og gemme informationer om din brug af NGCs Services så som websider, du har besøgt, videoer og andet indhold, du har set, søgninger, du har foretaget, og annoncer, du er blevet eksponeret for.

Tredjepart, der understøtter NGCs Services med reklamer eller andre services som mulighed for at dele indhold eller tracking af NGCs Services brugerstatistik, kan også bruge disse teknologier til at indsamle sammenlignelig information, når du benytter tredjeparts services. NGC administrerer eller kontrollerer ikke disse tredjeparts teknologier, og brugen af disse er alene underlagt tredjeparts egen fortrolighedspolitik. For mere information om tredjeparts annonceringsnetværk og lignende enheder, som gør brug af disse teknologier, se www.aboutads.info/consumers, og for at fravælge sådanne annoceringsnetværks services kan du gå til www.aboutads.info/choices.

De fleste browsere er som udgangspunkt indstillet til at acceptere cookies, men du kan ændre dine indstillinger, så du bliver adviseret, hver gang en cookie bliver downloadet eller opdateret - eller du kan blokere for cookies i det hele taget. Check venligst "Hjælp" sektionen i din foretrukne browser for mere information. Brugere kan administrere brugen af Flash teknologier med Flash Management redskabet, som er tilgængeligt på Adobes website her: Flash Management.
Bemærk venligst, at du ved at blokere for enkelte eller alle cookies muligvis ikke vil have adgang til en række features, indhold eller personlig modificering i NGCs Services.

Information fra andre kilder. Vi kan samle de informationer, vi indsamler, med informationer indhentet fra andre kilder - herunder offentligt tilgængelige informationer fra sociale medier, kommercielt tilgængelige kilder og information fra NGCs affiliates eller andre partnere.

Do Not Track. På nuværende tidspunkt responderer vi ikke på en browsers "Do Not Track" signal. Vi afventer yderligere arbejde på en standard for håndtering af sådanne signaler.3. ANVENDELSE OG OFFENTLIGGØRELSE

De oplysninger, vi indsamler fra og om dig, for at levere NGC-tjenester og funktioner til dig, anvendes til at måle og forbedre NGC-tjenester og funktioner, forbedre din oplevelse af online og offline NGC-tjenester ved at levere indhold, der er relevant og interessant for dig, herunder reklame- og markedsføringsmeddelelser, give dig mulighed for at kommentere på indhold og deltage i online spil, konkurrencer eller loyalitetsprogrammer og med henblik på at yde kundesupport og besvare henvendelser. Hvis de oplysninger, vi indsamler fra og om dig, ikke identificerer dig som person, kan vi anvende oplysningerne til alle formål og dele dem med tredjemand.
De oplysninger, vi indsamler fra og om dig, kan anvendes til nedenstående yderligere formål:

Give tjenesteudbydere mulighed for at hjælpe os med at tilbyde og administrere NGC-tjenester. NGC kan gøre dine oplysninger offentligt tilgængelige for visse  tredjepartstjenesteudbydere, f.eks. leverandører, agenter eller sponsorer, der i nødvendigt omfang hjælper os med at administrere og tilbyde NGC-tjenester, således at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig.

Tillade social deling.
Hvis du logger på eller forbinder en servicekonto på et socialt medie med NGC-tjenester, kan vi dele dit brugernavn, billede mv. samt dine aktiviteter og kommentarer til andre brugere af NGC-tjenester og til de af dine venner, der er tilknyttet dit sociale medie. Vi kan også dele disse oplysninger med udbyderen af det sociale medie. Ved at acceptere denne Privatlivspolitik giver du os tilladelse til at dele de oplysninger, vi indsamler fra og om dig, med udbyderen af det sociale medie, andre brugere og dine venner, og du er bekendt med, at det sociale medies anvendelse af delte oplysninger reguleres af det pågældende medies privatlivspolitik. Hvis du ikke ønsker, at dine personlige oplysninger deles på denne måde, skal du ikke forbinde din konto hos det sociale medie med din NGC-tjenestekonto og ikke deltage i social deling på NGC-tjenester.

Tilbyde co-brandede tjenester og funktioner.
Vi kan tilbyde co-brandede tjenester og funktioner, f.eks. konkurrencer, lotterier eller andre promotionaktiviteter sammen med tredjemænd ("Co-Brandede Tjenester").  Disse Co-Brandede Tjenester kan hostes på NGC-tjenester eller på tredjepartstjenester. I denne forbindelse kan vi dele de oplysninger med tredjemand, som du afgiver i forbindelse med de Co-Brandede Tjenester. Tredjemands anvendelse af dine oplysninger reguleres af tredjemands privatlivspolitik. Der skal indhentes specifikt og informeret samtykke fra dig.

Levere relevante reklamer.
NGC og vores tjenesteudbydere kan anvende de oplysninger, vi indsamler fra og om dig, til at levere relevante reklamer til dig, når du anvender NGC-tjenester eller andre tjenester. Som nævnt ovenfor må tredjepartsannoncenetværk og -annoncører anvende cookies og tilsvarende teknologier til indsamling og søgning af oplysninger om f.eks. demografi, indfortolkede interesser, samlet information og aktiviteter, der kan målrette relevante reklamer til dig. Der skal indhentes specifikt og informeret samtykke fra dig.
For at lære mere om tredjeparts annoncenetværk og lignende enheder, der benytter disse teknologier, se  www.aboutads.info, og for at fravælge sådanne annoncenetværks services gå da til  www.aboutads.info/choices.

Kontakte dig. NGC kan i perioder tilsende dig reklamemateriale eller meddelelser vedrørende NGC-tjenester. Der skal indhentes specifikt og informeret samtykke fra dig. Hvis du ikke ønsker at modtage reklamemateriale, skal du følge instruktionerne omkring framelding nederst i hver e-mail. Der er visse servicemeddelelser, som du ikke kan fravælge, f.eks. meddelelser om ændring af NGC-tjenester eller politikker. Hvis du har installeret en applikation på din mobiltelefon, og du ønsker at ophøre med at modtage reklamemeddelelser, kan du ændre indstillingerne enten på din mobiltelefon eller via din applikation.

Dele med NGC Koncernforbudne Selskaber. NGC kan dele dine oplysninger med NGC Koncernforbundne Selskaber til de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Du finder et link til en liste over NGC Koncernforbundne Selskaber øverst i denne Privatlivspolitik. Brugere, der besøger NGC Koncernforbundne Selskaber, bør stadig gøre sig bekendt med disses individuelle privatlivspolitikker, da de kan afvige fra denne Privatlivspolitik.

Beskytte NGC's og andres rettigheder. Der kan være tilfælde, hvor NGC har ret til at offentliggøre dine oplysninger, herunder tilfælde, hvor NGC i god tro skønner, at en sådan offentliggørelse er nødvendig for at: (i) beskytte, håndhæve eller forsvare juridiske rettigheder, fortrolighed, sikkerhed eller ejendom tilhørende NGC, NGC Koncernforbundne Selskaber eller disses medarbejdere, agenter og leverandører (herunder håndhævelse af vores aftaler og vilkår), (ii) beskytte sikkerheden, fortroligheden og brugersikkerheden for brugere af NGC-tjenester og offentligheden, (iii) beskytte mod svig og bedrageri eller til risikohåndteringsformål, (iv) overholde lovgivningen eller retlige procedurer, eller (v) besvare anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder. 

Gennemføre en fusion eller et salg af aktiver. Hvis NGC sælger hele eller dele af sin virksomhed eller sælger eller overdrager sine aktiver eller på anden måde er involveret i en fusion eller overdragelse af hele eller en væsentlig del af sin virksomhed, kan NGC overdrage dine oplysninger som led i transaktionen til den eller de parter, der er omfattet heraf.

4. SIKKERHED
NGC træffer kommercielt rimelige administrative, tekniske, personalemæssige og fysiske foranstaltninger for at sikre de af os opbevarede oplysninger imod tab, tyveri og uautoriseret brug, offentliggørelse eller ændring. Ingen kan dog ikke garantere dine oplysningers fuldstændige sikkerhed. 

5. BRUGERADGANG OG KONTROL
Hvis du ønsker at få adgang til, gennemgå, rette, opdatere, skjule eller på anden vis begrænse vores anvendelse af de personlige oplysninger, du tidligere har givet direkte til os, kan du kontakte os [som beskrevet i afsnit 7 eller ved brug af de nedenfor beskrevne mekanismer]. Du bedes angive tydeligt i din henvendelse, hvilke oplysninger du ønsker at få adgang til, ændre, opdatere eller skjule. Vi vil forsøge at imødekomme din anmodning så hurtigt, som det er praktisk muligt.
Vi vil forsøge at imødekomme din(e) anmodning(er) så hurtigt, som det er praktisk muligt.


6. ØVRIGE VIGTIGE OPLYSNINGER

Opdatering af Privatlivspolitikken.
NGC har ret til at ændre denne Privatlivspolitik.  Ikrafttrædelsesdatoen øverst viser, hvornår denne Privatlivspolitik senest er ændret.

Placering af Data. NGC-tjenester hostes og administreres fra USA. Hvis du som bruger befinder dig uden for USA, erklærer du dig indforstået med og accepterer, at personlige oplysninger kan overføres til og behandles i USA.

Linkede Tjenester. NGC-tjenester kan også være linket til sider, der drives af firmaer uden tilknytning til NGC, og som reklamerer for eller tilbyder indhold, funktionaliteter, spil, nyhedsbreve, konkurrencer, lotterier eller applikationer udviklet og vedligeholdt af firmaer uden tilknytning til NGC. NGC kan ikke holdes ansvarlig for sådanne firmaers retningslinjer for personbeskyttelse, og så snart du forlader NGC-tjenester eller klikker på en reklame, bør du kontrollere den privatlivspolitik, der gælder for den pågældende tjeneste.

Ydermere er NGC ikke ansvarlig for fortrolighed eller datasikkerhed hos andre organisationer, herunder men ikke begrænset til Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram, Google, Apple, Microsoft eller andre app-udviklere, app leverandører eller enhedsproducenter inkluderende i forbindelse med informationer, du afgiver til andre organisationer gennem eller i forbindelse med NGCs services.

Indsamling af personlige finansoplysninger gennem en betalingsservice. Under visse omstændigheder vil vi kunne benytte en ikke-affilieret betalingsservice for at give dig mulighed for at erhverve dig et produkt eller foretage betalinger (Betalingsservice). Hvis du ønsker at købe et produkt eller foretage en betaling gennem en Betalingsservice, vil du blive sendt videre til denne Betalingsservices website. Enhver information du her måtte afgive er omfattet af den pågældende Betalingsservices fortrolighedspolitik og ikke NGCs fortrolighedspolitik. Vi har ingen kontrol over eller ansvar for nogen Betalingsservice's brug af de informationer, der måtte indsamles.

Datalagring. Vi lagrer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt, for at vi kan opfylde formålene i denne Privatlivspolitik, medmindre gældende lovgivning foreskriver en længere lagringsperiode.  

Bemærk venligst, at selv efter at du har annulleret din konto, vil kopier af visse oplysninger fra din konto stadig kunne ses, f.eks. hvis du har delt oplysninger med sociale medier eller andre tjenester. Caching-teknologien medfører, at din konto måske ikke bliver utilgængelig for andre med det samme. Vi kan tillige opbevare en backup af dine kontooplysninger på vores servere i en periode efter din annullering for at kunne påvise svig eller bedrageri eller sikre overholdelse af lovgivningen eller vores interne sikkerhedspolitikker. Det er ikke altid muligt at fjerne eller slette alle dine oplysninger fuldstændigt på grund af tekniske begrænsninger, kontraktlige, økonomiske eller lovmæssige bestemmelser.

Følsomme Oplysninger. Vi anmoder dig om ikke at sende eller videregive personfølsomme oplysninger (f.eks. CPR-nr., oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politiske holdninger, religion eller anden overbevisning, helbred, kriminel baggrund eller fagforeningsmedlemsskab) via NGC-tjenester eller andet.

7. KONTAKT OS
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Privatlivspolitik, kan du finde vores kontaktoplysninger her: www.natgeotv.com/dk/contact
ANNONCE