NB! HVIS DU FÅR DU DIT TV-SIGNAL FRA VIASAT, KAN DU FINDE DIN PROGRAMOVERSIGT FOR NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD HER: tv.viasat.dk

National Geographic ChannelNat Geo WildNat Geo People

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR FOR ANVENDELSE VIGTIGE JURIDISKE OPLYSNINGER OM BRUG AF VORES SIDE
1.    Disse Vilkår for Anvendelse gælder for din anvendelse af vores webside www.natgeotv.dk (Siden) og evt. øvrige hermed forbundne eller linkede side(r).
2.    Du må kun anvende Siden til dit eget personlige, ikke-kommercielle brug. Du må ikke kopiere, ændre, forandre eller anvende Siden til andre formål. Du må ikke anvende Siden som en oplysnings- eller nyhedskilde for at skabe dit eget indhold, da dette krænker vores rettigheder. Vi vil retsforfølge alle, der kopierer eller på anden måde anvender vores indhold til andet end deres eget personlige, ikke-kommercielle brug eller brug, som vi har givet tilladelse til.  
3.    Vi overvåger din anvendelse af Siden for at sikre, at vores indhold ikke anvendes på anden måde end den, som vi udtrykkeligt har givet tilladelse til. Når du anvender Siden, accepterer du således vores overvågning. Hvis du er kommerciel bruger, giver du os samtykke til, at vi kan overvåge dine tjenester for at sikre, at du nøje overholder vores Vilkår for Anvendelse.
4.    Vi er ikke ansvarlige for tredjemands indhold eller annoncering på Siden, medmindre andet er udtrykkeligt anført.

NÆRMERE JURIDISKE OPLYSNINGER

 
Vi forbeholder os til enhver tid ret til efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af disse Vilkår for Anvendelse. Det er dit ansvar jævnligt at kontrollere, om der er sket ændringer i Vilkårene for Anvendelse. Hvis der sker ændringer i Vilkårene for Anvendelse, der kan være til ulempe for dig, vil vi gøre dig opmærksom herpå enten pr. e-mail eller ved besked næste gang du logger på Siden. Ændringen træder i kraft med et varsel på mindst 1 måned. Så længe du overholder disse Vilkår for Anvendelse, giver vi dig en personlig, ikke-eksklusiv og uoverdragelig begrænset tilladelse til at besøge og anvende Siden.
    
1. Definitioner.
Du/dig: skal forstås som dig, brugeren af Siden, og din/dit skal forstås i overensstemmelse hermed.
Vi/os: skal forstås som National Geographic Channel Denmark, Købmagergade 54 og vores skal forstås i overensstemmelse hermed.
Siden: skal forstås som www.natgeotv.dk
Brugeroplysninger: skal forstås som de personlige oplysninger, du giver os via Siden.
Brugere: skal forstås som brugerne af Siden - samlet eller hver for sig alt efter hvilken kontekst ordet anvendes i i disse Vilkår for Anvendelse.
Indhold(et): skal forstås som al tekst, grafik, brugergrænseflader, visuelle grænseflader, fotos, varemærker, logo, lyde, musik, illustrationer og computerkoder på Siden, herunder men ikke begrænset til design, struktur, udvalg, koordination, udtryk, “se og føl” og opbygningen af dette indhold.
2. Acceptabel anvendelse
Du accepterer at anvende Siden i overensstemmelse med følgende vilkår:
2.1 Du må ikke bruge funktioner som “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” eller andre automatiske enheder, programmer, algoritmer eller metoder eller lignende og tilsvarende manuelle processer til at få adgang til, hente, kopiere eller overvåge en del af Siden eller Indholdet, eller på anden vis reproducere eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af Siden eller Indholdet, med henblik på at hente eller forsøge at hente materialer, dokumenter eller oplysninger, som ikke er gjort umiddelbart tilgængelige via Siden.
2.2 Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til dele af eller funktioner på Siden eller andre systemer eller netværk, der er forbundet med Siden eller dennes server, eller til nogen af de tjenester, der tilbydes på eller via Siden, ved hjælp af hacking, afluring ("mining") af adgangskoder eller andre ulovlige metoder.
2.3 Du må ikke afprøve, scanne eller teste sårbarheden på Siden eller øvrige netværk, der er forbundet med Siden eller bryde de sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltninger, der benyttes på Siden eller øvrige netværk, der er forbundet hermed. Du må ikke bruge omvendt søgning, sporing eller forsøge at spore oplysninger om andre Brugere af eller besøgende på Siden eller om andre af vores kunder, herunder evt. Side-konti, som ikke tilhører dig, tilbage kilden eller udnytte Siden eller andre tjenester eller oplysninger, der gøres tilgængelige eller tilbydes af eller via Siden, med henblik på at afsløre oplysninger, herunder - men ikke begrænset til - personlig identifikation eller personlige oplysninger, bortset fra dine egne oplysninger, som er tilgængelige på Siden.
2.4 Du erklærer dig indforstået med ikke at foretage handlinger, der i urimelig eller uforholdsmæssig høj grad belaster infrastrukturen på Siden, vores systemer og netværk eller systemer og netværk, som er forbundet med Siden.
2.5 Du erklærer dig indforstået med ikke at anvende udstyr, software eller rutiner, der kan afbryde eller forsøge at forhindre korrekt drift af Siden eller andre Brugeres anvendelse heraf.
2.6 Du må ikke forfalske sidehoveder ("headers") eller på anden måde manipulere kendetegn med henblik på at sløre oprindelsen af beskeder eller overførsler, som du sender til Siden på eller via Siden, eller tjenester, der tilbydes på eller via Siden. Du må ikke udgive dig for at være eller repræsentere andre personer eller efterligne andre personer eller firmaer.
2.7 Du må ikke anvende Siden eller Indholdet til ulovlige formål, i modstrid med disse Vilkår for Anvendelse eller gældende lovgivning, eller opfordre til ulovlige eller andre aktiviteter, som krænker vores eller andres rettigheder.
2.8 Indsættelse af Indhold. Du må ikke indsætte eller overføre ærekrænkende, truende, obskønt, skadeligt, pornografisk eller andet ulovligt materiale eller materiale, der kan krænke vores eller andres rettigheder (herunder immaterielle rettigheder, ret til fortrolig behandling eller retten til privatlivets fred), eller som kan medføre besvær eller gene. Du må ikke give udtryk for holdninger, der er vulgære, anstødelige, kønsdiskriminerende, racistiske eller stødende på anden vis. Du skal altid behandle andre Brugere med respekt.
2.9 Du må ikke indsætte materiale, som ikke tilhører dig, på Siden eller på anden vis gøre et sådant materiale tilgængeligt på Siden uden udtrykkeligt samtykke fra ejeren af materialet.
2.10 Du må ikke kopiere, downloade, reproducere, genpublicere, opdigte eller på nogen måde overføre materiale på Siden, medmindre dette er strengt nødvendigt for dit eget personlige ikke-kommercielle brug og i overensstemmelse med relevant lovgivning.
2.11 Præmieudlodninger. Du skal overholde de specifikke regler, der gælder for eventuelle konkurrencer eller reklamekampagner, som du deltager i på eller via Siden. Medmindre vi anfører andet, er alle præmielodtrækninger og konkurrencer, der tilbydes via Siden, ikke åbne for personer, der er bosiddende uden for Danmark, medmindre det fremgår af vilkårene og betingelserne for den pågældende præmieudlodning. Du må ikke deltage i en konkurrence eller præmieudlodning gennem tredjemand, herunder en tredjemands proxy-service, formidler eller agent. Deltager du under falsk navn eller pseudonym, vil du blive du diskvalificeret.
2.12 Sikkerhed. Visse funktioner eller tjenester, der udbydes på eller via Siden, kræver, at du tilmelder dig (herunder at du opretter et bruger-ID og en adgangskode). Du er selv ansvarlig for at hemmeligholde dine tilmeldingsoplysninger, herunder din adgangskode, og for alle de aktiviteter, der sker under din tilmelding som følge af din manglende beskyttelse og hemmeligholdelse af disse oplysninger. Du accepterer omgående at informere os om evt. uautoriseret brug af dit bruger-ID eller adgangskode eller andet brud på sikkerheden. Du er ansvarlig for ethvert tab, som vi eller en anden bruger af eller besøgende på Siden måtte lide, såfremt en anden benytter dit bruger-ID, adgangskode eller konto som følge af din manglende beskyttelse og hemmeligholdelse af kontooplysningerne.
Du må aldrig bruge en anden persons bruger-ID eller adgangskode uden udtrykkelig tilladelse og samtykke fra den pågældende person. Vi er ikke ansvarlige for evt. tab eller skade som følge af din manglende overholdelse af disse forpligtelser.

3. TredjemandsWebsider og -Annoncører
 
3.1 Linkede Sider. Denne Side kan indeholde links til websider drevet af tredjemand (Linkede Sider). Disse Linkede Sider tilbydes alene som en service for vores Brugere. De Linkede Sider er ikke underlagt vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for og godkender ikke indholdet på Linkede Sider, herunder oplysninger og materiale indeholdt herpå. Du må her gøre dine egne selvstændige overvejelser om din interaktion med Linkede Sider.
3.2 Vi godkender ikke og kan ikke holdes ansvarlige for indhold, annoncer, produkter eller tjenester, som findes på eller som er tilgængelige på Linkede Sider.
3.3 Tredjemandsannoncører. Enhver transaktion mellem dig og tredjemandsannoncører eller forhandlere fundet på eller via Siden, herunder betaling for og levering af produkter, tjenester og alle øvrige vilkår, betingelser, garantier eller oplysninger i forbindelse med sådanne handler, sker mellem dig og den pågældende annoncør eller forhandler. Vi er således ikke ansvarlige for nogen form for tab eller skade som følge af sådanne transaktioner. Tredjemandsannoncører vil muligvis  placere cookies på din computer. For yderligere oplysninger om cookies, se vores Cookiepolitik på www.natgeotv.com/dk/cookies.

4. Indhold
4.1 Alt indhold er ejet, kontrolleret og licenseret af eller til os og er beskyttet af ophavsretlig, patentretlig og varemærkeretlig lovgivning og andre immaterielle rettigheder samt lovgivning om illoyal konkurrence.
4.2 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse Vilkår for Anvendelse, må ingen del af Siden eller Indholdet kopieres, reproduceres, genudgives, omskrives, bruges som nyhedskilde, uploades, indsættes, udstilles offentligt, krypteres, oversættes, overføres eller distribueres (herunder "mirroring") til en anden computer, server, webside eller andet medium med henblik på publicering eller distribution eller andet kommercielt formål eller i øvrigt udnyttes kommercielt uden vores udtrykkelige, forudgående skriftlige samtykke.
4.3 Hvis du får kendskab til sådan distribution, kommerciel udnyttelse eller anden uautoriseret brug af vores Indhold, erklærer du dig indforstået med at meddelele os dette via knappen "Kontakt os" på www.natgeotv.com/dk/contact.
4.4 Du anerkender, at du ved at indsætte materiale på Siden giver os og vores licensgivere og aftaleerhververe en uigenkaldelig, varig, royalty-fri, verdensomspændende licens til at bruge materialerne på Siden. Hvis vi ønsker at benytte dit materiale på anden vis, vil vi kontakte dig, medmindre vi udtrykkeligt informerer dig herom på det tidspunkt, hvor du indsætter det pågældende materiale. Licensen omfatter kopiering, tilpasning og redigering af materialerne til brug på Siden.

5. Ansvar for oplysninger indsat på Siden
5.1 Tredjemands Indhold. Vi er ikke ansvarlige for materiale, der indsættes på Siden af andre, herunder annoncører og Brugere, og vi er ikke ansvarlige for og godkender ikke et sådant materiale og påtager os intet ansvar for nøjagtigheden heraf.
Vi forbeholder os ret til at redigere, afvise at indsætte eller fjerne indhold fra (evt.) opslagstavler eller andet, der fra tid til anden måtte være tilgængelige via vores Side, ved meddelelse herom fra tredjemand (dvs. en rettighedshaver). Hvis vi ikke fjerner et specifikt materiale, er det ikke ensbetydende med, at vi godkender eller accepterer dette.
5.2 Vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet, nøjagtigheden, timingen eller pålideligheden af oplysninger eller erklæringer på Siden eller for erklæringer, rådgivning og/eller holdninger udtrykt af brugere (medmindre dette er et lovkrav).
5.3 Vi bestræber os på at stille Siden til rådighed med al rimelig omhu. Medmindre andet følger af lovgivningen, er vi ikke ansvarlige for Sidens kvalitet, nøjagtighed eller egnethed til et bestemt formål, og vi afgiver ikke noget løfte om, at de på Siden indeholdte materialer eller de på Siden eller dennes server indeholdte funktioner fungerer uden afbrydelser eller forsinkelser eller er fri for fejl, virus eller bugs eller er kompatible med andet software eller materiale.
5.4 Vi er ansvarlige for evt. bevidst urigtige oplysninger, som vi afgiver, og for personskade eller død som følge af forsømmelighed fra vores side. Vi er ikke ansvarlige over for dig for evt. tab eller skade, som du eller tredjemand måtte lide som følge af din anvendelse af Siden.

6. Ansvarsfraskrivelse
6.1 VI GARANTERER IKKE, AT SIDEN ELLER INDHOLDET, TJENESTER ELLER FUNKTIONER HERPÅ VIL VÆRE UDEN FEJL ELLER AFBRYDELSER, ELLER AT EVT. FEJL VIL BLIVE RETTET, ELLER AT DIN ANVENDELSE AF SIDEN VIL GIVE BESTEMTE RESULTATER. SIDEN OG DENS INDHOLD STILLES TIL RÅDIGHED SOM DET ER OG FOREFINDES OG ALT EFTER TILGÆNGELIGHED. ALLE OPLYSNINGER PÅ SIDEN KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. VI KAN IKKE SIKRE, AT FILER ELLER ANDRE DATA, DU DOWNLOADER FRA SIDEN, ER FRI FOR VIRUS ELLER FORURENENDE ELLER SKADELIGE ELEMENTER. VI FRASKRIVER OS ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER ALLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. VI FRASKRIVER OS ETHVERT ANSVAR FOR EVT. TREDJEPARTERS HANDLINGER, UNDLADELSER OG ADFÆRD I FORBINDELSE MED DIN ANVENDELSE AF SIDEN OG/ELLER TJENESTER. DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR FOR DIN ANVENDELSE AF SIDEN OG EVT. LINKEDE SIDER. DIT ENESTE RETSMIDDEL OVER FOR OS, HVIS DU ER UTILFREDS MED SIDEN ELLER INDHOLDET, ER AT OPHØRE MED AT BRUGE SIDEN ELLER INDHOLDET. DENNE BEGRÆNSNING ER EN DEL AF AFTALEN MELLEM PARTERNE.
6.2 Ovennævnte begrænsning omfatter erstatningsbeløb, ansvar eller skader forårsaget af funktionsfejl, fejl, undladelser, afbrydelser, sletninger, mangler, forsinkelser i drift eller overførsel, computervirus, afbrydelser i kommunikationskanaler, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang, ændring eller brug, uanset om dette skyldes misligholdelse af kontrakten, skadevoldende handlinger, forsømmelighed eller andet.
6.3 Vi forbeholder os til enhver tid ret til at gøre følgende uden varsel: (1) ændre, afbryde eller stoppe driften af eller adgangen til hele eller dele af Siden uanset årsag, (2) modificere eller ændre hele eller dele af Siden og evt. gældende forretningspolitikker eller vilkår, og (3) efter behov afbryde driften af hele eller dele af Siden med henblik på rutinemæssigt eller ikke-rutinemæssigt vedligeholdelsesarbejde, fejlretning eller øvrige ændringer.
6.4 Ansvarsbegrænsning. Medmindre lovgivningen er til hinder herfor, er vi under ingen omstændigheder ansvarlige over for dig for (i) driftstab (ii) driftsforstyrrelser, (iii) tab af goodwill eller omdømme eller andet, eller for indirekte tab, følgeskader, hændelige skader eller pønalt begrundede erstatninger, også selv om vi måtte være blevet underrettet om muligheden for sådanne tab, skader og erstatninger.
6.5 Hvis det fastslås at vi - uanset de øvrige bestemmelser i disse Vilkår for Anvendelse - er ansvarlige over for dig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din anvendelse af Siden eller Indholdet, kan vores erstatningsansvar under ingen omstændigheder overstige kr. 100,00.

7. Skadesløsholdelse
Du forpligter dig til - efter påkrav - at holde os, vores direktører, bestyrelsesmedlemmer, aktionærer, forgængere, retssefterfølgere, medarbejdere, agenter, datterselskaber og søsterselskaber skadesløse for ethvert krav, tab, hæftelse, påstand eller udgift (herunder advokatsalærer), der fremsættes over for os af tredjemand som følge af eller i forbindelse med din anvendelse af Siden.

8. Misligholdelse af Vilkårene for Anvendelse
8.1 Vi kan i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik videregive oplysninger om dig (herunder din identitet), hvis vi skønner, at dette er nødvendigt i forbindelse med en undersøgelse af eller klage vedrørende din anvendelse af Siden, eller for at identificere, kontakte eller anlægge sag mod nogen, der (enten bevidst eller ubevidst) kan skade eller forstyrre vores rettigheder eller ejendom eller rettigheder eller ejendom tilhørende besøgende på eller Brugere af Siden, herunder vores kunder og annoncører. Vi forbeholder os til enhver tid ret til at videregive oplysninger, som det efter vores skøn er nødvendigt at videregive med henblik på at overholde gældende love, regler, retlige procedurer eller myndighedskrav. Vi kan også videregive oplysninger, hvis vi skønner, at lovgivningen kræver eller tillader en sådan videregivelse, herunder udveksling af oplysninger med andre firmaer og organisationer med henblik på forebyggelse af bedrageri.
8.2 Du erklærer dig indforstået med, at vi i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik kan opretholde evt. overførsel eller kommunikation fra dig til os via Siden eller tjenester, der tilbydes på eller via Siden, og at vi endvidere kan videregive sådanne data, hvis loven kræver det, eller hvis vi skønner, at en sådan opretholdelse eller videregivelse er nødvendig for at (1) overholde en retlig procedure, (2) håndhæve disse Vilkår for Anvendelse, (3) imødegå påstande om, at de pågældende data krænker retten til privatlivets fred eller andre rettigheder, eller (4) beskytte vores rettigheder, ejendom eller vores medarbejderes, Brugeres, besøgendes eller offentlighedens personlige sikkerhed.
8.3 Du erklærer dig indforstået med, at vi efter eget skøn og uden forudgående varsel kan afbryde din adgang til Siden og/eller blokere for din fremtidige adgang hertil, hvis vi skønner, at du har misligholdt eller ikke har overholdt et eller flere af disse Vilkår for Anvendelse eller øvrige aftaler eller retningslinjer, der kan være forbundet med din anvendelse af Siden. Du erklærer dig endvidere indforstået med, at din misligholdelse eller manglende overholdelse af disse Vilkår for Anvendelse udgør en ulovlig og urimelig handelspraksis og vil påføre os uoprettelig skade, for hvilken en økonomisk erstatning vil være utilstrækkelig, og du giver dit samtykke til, at vi søger at få nedlagt fogedforbud eller opnå kompensation ud fra rimelighedsbetragtninger i det omfang, vi måtte anse for nødvendigt eller hensigtsmæssigt efter de pågældende omstændigheder. Disse retsmidler gælder i tillæg til de øvrige retsmidler, som vi kan gøre gældende over for dig efter gældende lovgivning eller rimelighedsbetragtninger.
8.4 Du erklærer dig indforstået med, at vi efter eget skøn og uden forudgående varsel kan afbryde din adgang til Siden af blandt andet (men ikke begrænset til) følgende årsager (1) efter anmodning fra retshåndhævende myndigheder eller øvrige myndigheder, (2) efter anmodning fra dig (hvis du selv har bedt om at få slettet kontoen), (3) nedlæggelse eller væsentlig ændring af Siden eller en tjeneste, der tilbydes på eller via Siden, eller (4) uforudsete tekniske fejl eller problemer.
8.5 Såfremt vi anlægger sag mod dig som følge af, at du har misligholdt disse Vilkår for Anvendelse, er vi - i det omfang det er muligt ifølge gældende dansk lovgivning - berettiget til at få dækket, og du erklærer dig indforstået med at betale, alle rimelige omkostninger til advokatsalærer og øvrige sagsomkostninger i tillæg til evt. anden godtgørelse tildelt os. Du erklærer dig indforstået med, at vi ikke har noget erstatningsansvar over for dig eller tredjemand, hvis din adgang til Siden afbrydes som følge af, at du har misligholdt eller ikke overholdt disse Vilkår for Anvendelse.
9. Beskyttelse af personoplysninger
9.1 Vi er til enhver tid forpligtet til at overholde gældende dansk databeskyttelseslovgivning for de personoplysninger, vi indsamler om dig. For yderligere oplysninger om vores Privatlivspolitik henvises til www.natgeotv.com/dk/privacy-policy og vores Cookiepolitik www.natgeotv.com/dk/cookies.
9.2 Kontakt os venligst www.natgeotv.com/dk/contact, hvis du har ændringer til de oplysninger, du tidligere har givet os, eller hvis du ønsker at tilbagetrække dit samtykke til vores brug af dine Brugeroplysninger til nærmere angivne formål eller promotion-formål.

10. Afbrydelse efter vores valg

Vi forbeholder os ret til omgående at afbryde din anvendelse af Siden, hvis du misligholder eller ikke overholder vores Vilkår for Anvendelse, eller hvis vi har rimelig anledning til at tro, at du vil misligholde disse vilkår og betingelser, eller hvis du i øvrigt udviser en adfærd, som vi efter eget skøn anser for uacceptabel.

11. Lovvalg og Konfliktløsning
11.1 Du erklærer dig indforstået med, at alle spørgsmål vedrørende din adgang til eller anvendelse af Siden, herunder alle konflikter, er underlagt dansk lovgivning uden hensyntagen til de heri indeholdte lovvalgsbestemmelser. Du erklærer dig indforstået med, at de danske domstole har enekompetence og fraskriver dig således enhver ret til at gøre indsigelse mod disses kompetence eller værneting.
11.2 I tilfælde af en uoverensstemmelse eller konflikt mellem os og dig som følge af eller i forbindelse med din anvendelse af Siden, skal parterne omgående og i god tro forsøge at løse den pågældende konflikt. Hvis det ikke lykkes at løse konflikten inden for rimelig tid (maks. tredive (30) dage), kan begge parter søge at løse uoverensstemmelsen eller konflikten ved hjælp af en mæglingsprocedure. Hvis det ikke lykkes at løse konflikten ved mægling, kan parterne frit benytte alle de midler, der står til deres rådighed i henhold til gældende lovgivning.

12. Feedback
Har du kommentarer eller spørgsmål vedrørende Siden, bedes du kontakte os her: www.natgeotv.com/dk/contact.

13. Om os
National Geographic Channel Denmark
Købmagergade 54.1
1150 København
ANNONCE