http://assets.natgeotv.com/Shows/20512.jpg
  • تجربه های دکتر مایک

  • شنبه ها 22:00IRI 23:00AFG 21:30UAE

درباره برنامه

1.  برنامه ای چهار قسمتی که به دور دنیا سفر کرده و به مسافرین نشان میدهد که نباید موجودات کوچکی که خطری بزرگ محسوب میشوند را نادیده گرفت.   چه مورچۀ اسید پاش باشد یا سوسک انفجاری، دکتر مایک لیهی در این چهار قسمت پر از هیجان به دنبال مخوف ترین این جانوران است، و چهار گوشه دنیا را برای یافتن تعدادی از پیشرفته ترین قاتلین قلمروی حیوانات زیر پا میگذارد. مایک ثابت میکند که وقتی صحبت از بزرگ ترین تهدیدها برای انسان میشود، اندازه اهمیت چندانی ندارد.مایک تحت نظر پزشکان سعی در فهم سلاح های اسرارآمیز آنها...

مطالب بیشتر

تجربه های دکتر مایک on Facebook

جهت دریافت اخبار بر روی پروفایل اینجا را کلیک کنید
درج آگهی