http://assets.natgeotv.com/Shows/75629.jpg
  • بازی های ذهن

  • دوشنبه ها 21:00IRI 21:00AFG 20:30UAE
  • National Geographic Farsi

بازی های ذهن

کنکاشی در عملکرد مغز با تمرکز بر روشهایی که می توان ذهن را برای دیدن و تجسم چیزهایی ناپیدا و غیرواقعی فریفت و بازی داد.

درج آگهی