http://assets.natgeotv.com/Shows/74476.jpg
  • بازی های ذهن

  • شنبه تا چهارشنبه 21:00IRI 22:00AFG 21:30UAE
  • National Geographic Farsi

بازی های ذهن

کنکاشی در عملکرد مغز با تمرکز بر روشهایی که می توان ذهن را برای دیدن و تجسم چیزهایی ناپیدا و غیرواقعی فریفت و بازی داد.

درج آگهی