https://assets-natgeotv.fnghub.com/Shows/75069.jpg
  • پخش زنده زمین

توضیح

با پخش زنده از هر هفت قاره و با استفاده از تکنولوژی های منحصر بفرد فیلم برداری، و با کمک بزرگترین ستارگان دنیای فیلم برداری از طبیعت، متخصصین ما صحنه های حیات وحش را به صورت زنده به تصویر می کشند. برای ثبت چنین صحنه های خیره کننده ای، تولیدکنندگان این برنامه از جدیدترین و بهترین تکنولوژی های تصویر برداری مانند دوربین های دید در شب که صحنه ها را با تمامی رنگ ها ثبت می کنند، تصویربرداری فضایی با وضوح بسیار بالا، و دوربین ویژه نشنال جیوگرافی استفاده خواهند کرد. تصاویری از زمان تغذیه در تپه های مرجانی استرالیا تا شنای خرس های قطبی در نروژ، و شکار جگوار در برزیل، همه به صورت زنده بینندگان را به طوری که تا کنون تجربه نکرده اند محسور و شیفته خود خواهد کرد.

راهنمای اپیزود

  • پخش زنده زمین: اپیزود1
    با پخش زنده از هر هفت قاره و با استفاده از تکنولوژی های منحصر بفرد فیلم برداری، و با کمک بزرگترین ستارگان دنیای فیلم برداری از طبیعت، متخصصین ما صحنه های حیات وحش را به صورت زنده به تصویر می کشند. برای ثبت چنین صحنه های خیره کننده ای، تولیدکنندگان این برنامه از جدیدترین و بهترین تکنولوژی های تصویر برداری مانند دوربین های دید در شب که صحنه ها را با تمامی رنگ ها ثبت می کنند، تصویربرداری فضایی با وضوح بسیار بالا، و دوربین ویژه نشنال جیوگرافی استفاده خواهند کرد. تصاویری از زمان تغذیه در تپه های مرجانی استرالیا تا شنای خرس های قطبی در نروژ، و شکار جگوار در برزیل، همه به صورت زنده بینندگان را به طوری که تا کنون تجربه نکرده اند محسور و شیفته خود خواهد کرد.
  • پخش زنده زمین
    با پخش زنده از هر هفت قاره و با استفاده از تکنولوژی های منحصر بفرد فیلم برداری، و با کمک بزرگترین ستارگان دنیای فیلم برداری از طبیعت، متخصصین ما صحنه های حیات وحش را به صورت زنده به تصویر می کشند. برای ثبت چنین صحنه های خیره کننده ای، تولیدکنندگان این برنامه از جدیدترین و بهترین تکنولوژی های تصویر برداری مانند دوربین های دید در شب که صحنه ها را با تمامی رنگ ها ثبت می کنند، تصویربرداری فضایی با وضوح بسیار بالا، و دوربین ویژه نشنال جیوگرافی استفاده خواهند کرد. تصاویری از زمان تغذیه در تپه های مرجانی استرالیا تا شنای خرس های قطبی در نروژ، و شکار جگوار در برزیل، همه به صورت زنده بینندگان را به طوری که تا کنون تجربه نکرده اند محسور و شیفته خود خواهد کرد.
درج آگهی

عکس ها