http://assets.natgeotv.com/Shows/73919.jpg
 • جستجوگر

 • سه شنبه 31 اکتوبر 00:00
 • National Geographic Farsi

توضیح

جستجوكر پنجره ای به سوی قسمت های پنهان دنیا باز می کند، پرده از رازهای باستانی و مدرن می گشاید و داستان های علمی، طبیعت و فرهنگی را بررسی می کند

راهنمای اپیزود

 • جستجوگر: تدی چه می کرد؟
  این ویژه برنامه جدید برخی از برجسته ترین سیاست مداران و تاریخ دانان برجسته آمریکا را دعوت کرده تا بگویند در نظر ایشان اگر تِئودور روزولت اکنون زنده بود چگونه آمریکا را به سوی آینده ای درخشانتر رهبری می کرد.
 • جستجوگر: بحران جهانی بیل نای
  بیلی نای پنج مرحله ی اندوهناك تغییر آب و هوا را تجربه می کند. از انکار تا پذیرش. و در مسیر به جستجوی این می پردازد که مشکل سیاره ی ما چیست و چطور میتوانیم اوضاع را سر و سامان دهیم.
 • جستجوگر: نبرد برای ویرونگا
 • جستجوگر: چشمان کاملا باز
  برای بسیاری از موجودات زنده، از جمله انسان، چشم یک ابزار بقای انتگرال است. ببینیم چطور چشم ها نیز بر تکنولوژی در حال ظهور باور نکردنی، تاثیر گذار بوده اند.
 • جستجوگر: نقطه بی بازگشت
 • جستجوگر: ندای وحش
  بیش از نیمی از جمعیت جهان در محیط های شهری زندگی می کنند. اما بعضی ها به سرزمین های اطراف رفته و در بیابان ها زندگی می کنند.
  برنامه بعدی:  
  سه شنبه 31 اکتوبر 00:00 - National Geographic Farsi
  تکرارها:  
  سه شنبه 31 اکتوبر 05:00 - National Geographic Farsi

درج آگهی

عکس ها

ویدئو ها