http://assets.natgeotv.com/Shows/73919.jpg
 • جستجوگر

 • یکشنبه 21 ژانویه 21:00
 • National Geographic Farsi

توضیح

جستجوكر پنجره ای به سوی قسمت های پنهان دنیا باز می کند، پرده از رازهای باستانی و مدرن می گشاید و داستان های علمی، طبیعت و فرهنگی را بررسی می کند

راهنمای اپیزود

 • جستجوگر: تدی چه می کرد؟
  این ویژه برنامه جدید برخی از برجسته ترین سیاست مداران و تاریخ دانان برجسته آمریکا را دعوت کرده تا بگویند در نظر ایشان اگر تِئودور روزولت اکنون زنده بود چگونه آمریکا را به سوی آینده ای درخشانتر رهبری می کرد.
 • جستجوگر: بحران جهانی بیل نای
  بیل نای پنج مرحله ی اندوهناك تغییر آب و هوا را تجربه می کند. از انکار تا پذیرش. و در مسیر به جستجوی این می پردازد که مشکل سیاره ی ما چیست و چطور میتوانیم اوضاع را سر و سامان دهیم.
 • جستجوگر: نبرد برای ویرونگا
  برنامه بعدی:  
  یکشنبه 21 ژانویه 21:00 - National Geographic Farsi
  تکرارها:  
  دوشنبه 22 ژانویه 01:00 - National Geographic Farsi

  دوشنبه 22 ژانویه 04:00 - National Geographic Farsi
 • جستجوگر: چشمان کاملا باز
  برای بسیاری از موجودات زنده، از جمله انسان، چشم یک ابزار بقای انتگرال است. ببینیم چطور چشم ها نیز بر تکنولوژی در حال ظهور باور نکردنی، تاثیر گذار بوده اند.
  برنامه بعدی:  
  یکشنبه 28 ژانویه 21:00 - National Geographic Farsi
  تکرارها:  
  دوشنبه 29 ژانویه 01:00 - National Geographic Farsi

  دوشنبه 29 ژانویه 04:00 - National Geographic Farsi
 • جستجوگر: نقطه بی بازگشت
 • جستجوگر: ندای وحش
  بیش از نیمی از جمعیت جهان در محیط های شهری زندگی می کنند. اما بعضی ها به سرزمین های اطراف رفته و در بیابان ها زندگی می کنند.
  برنامه بعدی:  
  شنبه 20 ژانویه 17:00 - National Geographic Farsi
  تکرارها:  
  دوشنبه 22 ژانویه 06:00 - National Geographic Farsi

  دوشنبه 22 ژانویه 12:00 - National Geographic Farsi
درج آگهی

عکس ها

ویدئو ها