گالری های عکس علمی

 • علمی

  • ماموریت زحل: درون حلقه برنامه

   ماموریت زحل: درون حلقه

   در پانزدهم سپتامبر ۲۰۱۷، کاسینی ، بزرگترین سفینه فضایی که ناسا تا به...

  • عبور از یخ برنامه

   عبور از یخ

   تیم استرالیایی آماده ی ثبت یک رکورد برای سفری بدون پشتیبانی از سواحل...

  • مهاجرت ها برنامه

   مهاجرت ها

   برای اولین بار، گروهی بیست نفره از نخبگان آمریکایی به مهاجرت بزرگِ...

  • علم حماقت برنامه

   علم حماقت

   ما دیدن کارهای عجیب دیگران را دوست داریم. علم حماقت از طریق کارشناسان...

  • جستجوگر برنامه

   جستجوگر

   جستجوكر پنجره ای به سوی قسمت های پنهان دنیا باز می کند، پرده از رازهای...

  • تلاش جانفرسا برنامه

   تلاش جانفرسا

   اين برنامه مجموعه‌ای مستند از شش سفر پُر خطر و پُر دستاورد است که...

  • بحران جهانی بیل نای برنامه

   بحران جهانی بیل نای

   بیل نای پنج مرحله ی اندوهناك تغییر آب و هوا را تجربه می کند. از انکار...

  • چشمان کاملا باز برنامه

   چشمان کاملا باز

   برای بسیاری از موجودات زنده، از جمله انسان، چشم یک ابزار بقای انتگرال...

  • خانه ی حیوانات برنامه

   خانه ی حیوانات

   مردم در سرنگتی زندگی سختی دارند. آنها گرسنگی می کشند و باید با طناب از...

  • شکارچی سفید بزرگ برنامه

   شکارچی سفید بزرگ

   یک تیم از کارشناسان کوسه و فیلم ساز حیات وحش از جان گذشته، اندی...

  • به ناکجا برنامه

   به ناکجا

   با تیم نخبه ای آشنا شوید که از عناصر خشن، شکارچیان مرگبار و همدیگر هیچ...

  • کمینگاه شیر برنامه

   کمینگاه شیر

   گروه به راه خودش ادامه می دهد و وارد سرزمین خطرناک جدیدی می شود. دو...

  • ندای وحش برنامه

   ندای وحش

   بیش از نیمی از جمعیت جهان در محیط های شهری زندگی می کنند. اما بعضی ها...

  • دهانه ی آتش برنامه

   دهانه ی آتش

   یک تیم از اکتشافگران و دانشمندان برای جمع آوری نمونه ها از دامنه ی...

  • نبرد برای ویرونگا برنامه

   نبرد برای ویرونگا

  • صعود مرگبار یوزمیتی برنامه

   صعود مرگبار یوزمیتی

   صخره نورد حرفه ای، الکس هانولد، می خواهد با بالا رفتن از صخره هایی خشن...

  • دره ی مرگ برنامه

   دره ی مرگ

   گله از ترس شکارچی ها و زمین فرساینده فرار می کند و گرسنگی فشار را...