گالری های عکس علمی

 • علمی

  • جستجوگر برنامه

   جستجوگر

   جستجوكر پنجره ای به سوی قسمت های پنهان دنیا باز می کند، پرده از رازهای...

  • بحران جهانی بیل نای برنامه

   بحران جهانی بیل نای

   بیلی نای پنج مرحله ی اندوهناك تغییر آب و هوا را تجربه می کند. از انکار...

  • ندای وحش برنامه

   ندای وحش

   بیش از نیمی از جمعیت جهان در محیط های شهری زندگی می کنند. اما بعضی ها...

  • ویرونگا برنامه

   ویرونگا

  • چشمان کاملا باز برنامه

   چشمان کاملا باز

   برای بسیاری از موجودات زنده، از جمله انسان، چشم یک ابزار بقای انتگرال...