نحوه مشاهده

مشخصات دریافت شبکه

Satellite: Eutelsat W3A
Frequency: 11,221
Symbol Rate: 27,500
Polarity: Horizontal
FEC: 3/4
درج آگهی