برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - پنج شنبه, 18 اکتوبر 2018

 • صبح

   • 11:00
   •  
   • راهکارهای هازن برای بقا:
    مناطق گرمسیری
 • بعد از ظهر

   • 12:00
   •  
   • سال های زندگی پر مخاطره:
    گذرگاه امن
   • 13:00
   •  
   • مردم نوآور:
    اپیزود نه
   • 13:30
   •  
   • مردم نوآور:
    اپیزود ده
   • 14:00
   •  
   • سال میلیون:
    تلفیق دو ذهن
   • 15:00
   •  
   • تولد دوباره ی حیات وحش آفریقا:
    قسمت دوم
   • 16:00
   •  
   • ابرکارخانه ها:
    پورشه
   • 17:00
   •  
   • شکارچیان پایتون:
    جنون وزغ های نیشکر
   • 18:00
   •  
   • خشکسالی:
    جریان پول
 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    افشا شده از روی فیلم
   • 20:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
     افسانه ی لندروور
   • 21:00
   •  
   • فراشکافت:
    مقابله با پاندمیک
   • 22:00
   •  
   • شکارگران برتر:
    مرگ با اژدها
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   • کاسموس:
     آسمانی پر از اشباح
   • 00:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
    چالش ون فولکس واگن
   • 01:00
   •  
   • کتاب قانون دیکتاتورها:
    بنیتو موسولینی
   • 02:00
   •  
   • نابغه: پیکاسو:
    اپیزود سه
   • 03:00
   •  
   • حیات وحش سریلانکا:
    سرزمین دریاچه ها
   • 04:00
   •  
   • بازماندگان نخستین:
    شکارچیان کروکدیل
   • 04:30
   •  
   • بازماندگان نخستین:
    عملیات منجمد
   • 05:00
   •  
   • جستجوگر:
    اپیزود هفت
   • 06:00
   •  
   • یک سنگ شگفت انگیز:
    طوفان
   • 07:00
   •  
   • دردسر در خارج:
    انفجار در مرز مکزیک