برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - دوشنبه, 20 اگوست 2018

 • صبح

   • 08:00
   •  
   • حیات اسرارآمیز شکارگران:
    برهنه
   • 09:00
   •  
   • علم حماقت:
    اپیزود ۵
   • 09:30
   •  
   • علم حماقت:
    اپیزود ۶
   • 10:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    تأثیرات شیب
   • 11:00
   •  
   • به سوی حیات وحش:
    صحرایی در مجاورت دریا
 • بعد از ظهر

   • 12:00
   •  
   • هفته‌ی گربه‌‌سانان:
    پادشاهی شیر: غرور و مجازات
   • 13:00
   •  
   • علم حماقت:
    اپیزود سیزده
   • 13:30
   •  
   • علم حماقت:
    اپیزود چهارده
   • 14:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    وحشت در سان فرانسیسکو
   • 15:00
   •  
   • حیات وحش فیلیپین:
    بهشت وحشی
   • 16:00
   •  
   • علم حماقت:
    قسمت بیست و سوم
   • 16:30
   •  
   • علم حماقت:
    قسمت بیست و چهارم
   • 17:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    تمرکز کشنده
   • 18:00
   •  
   • شکارگران برتر:
    آرواره های مرگ
 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   • بازی های ذهن:
    جریان چیه؟
   • 19:30
   •  
   • بازی های ذهن:
    باور کن !
   • 20:00
   •  
   • گنجینه عکس:
    اپیزود ۳
   • 21:00
   •  
   • بازسازی ابرخودروها:
    جگوار درگستر
   • 22:00
   •  
   • نابغه: پیکاسو:
    اپیزود ده
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   • گربه های بزرگ خاص:
    گربه سانان در طوفان
   • 00:00
   •  
   • گنجینه عکس:
    اپیزود ۳
   • 01:00
   •  
   • بازسازی ابرخودروها:
    جگوار درگستر
   • 02:00
   •  
   • نابغه: پیکاسو:
    اپیزود ده
   • 03:00
   •  
   • گربه های بزرگ خاص:
    گربه سانان در طوفان
   • 04:00
   •  
   • گنجینه عکس:
    اپیزود ۳
   • 05:00
   •  
   • بازسازی ابرخودروها:
    جگوار درگستر
   • 06:00
   •  
   • نابغه: پیکاسو:
    اپیزود ده
   • 07:00
   •  
   • گربه های بزرگ خاص:
    گربه سانان در طوفان