برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - شنبه, 20 آوریل 2019

 • صبح

 • بعد از ظهر

   • 15:00
   •  
   • ماهی تن شرور:
    تغییر سرنوشت
   • 16:00
   •  
   • جستجوگر:
    پیشی‌گرفتن در فضا
   • 17:00
   •  
   • حیات وحش روسیه:
    قطب شمال
   • 18:00
   •  
   • مردم نوآور:
    اپیزود سیزده
   • 18:30
   •  
   • مردم نوآور:
    اپیزود یک
 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   • لینک:
    از آتش‌بازی تا پزشکی قانونی
   • 20:00
   •  
   • حیات وحش روسیه:
    شبه جزیره کامچادکا
   • 21:00
   •  
   • سال میلیون:
    انسان خردمند ۲.۰
   • 22:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
    فیات ۵۰۰
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   • مرگبارترین های دنیا:
    دندان های خشمگین
   • 00:00
   •  
   • حیات وحش روسیه:
    شبه جزیره کامچادکا
   • 01:00
   •  
   • سال میلیون:
    انسان خردمند ۲.۰
   • 02:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
    فیات ۵۰۰
   • 03:00
   •  
   • مرگبارترین های دنیا:
    دندان های خشمگین
   • 04:00
   •  
   • حیات وحش روسیه:
    شبه جزیره کامچادکا
   • 05:00
   •  
   • سال میلیون:
    انسان خردمند ۲.۰
   • 06:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
    فیات ۵۰۰
   • 07:00
   •  
   • مرگبارترین های دنیا:
    دندان های خشمگین