برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - چهارشنبه, 25 آوریل 2018

 • صبح

   • 08:00
   •  
   • شهر مارها:
    قاتل کانتری کلاب
   • 09:00
   •  
   • علم حماقت:
    قسمت سی و دوم / قسمت ۳۱
   • 09:30
   •  
   • علم حماقت:
    اپیزود یک
   • 10:00
   •  
   • پیشتازان:
    روی یک تکه یخ : رویای سرد جید
   • 11:00
   •  
   • شهر مارها:
    مار کبرا در آشپزخانه
 • بعد از ظهر

   • 12:00
   •  
   • علم حماقت:
    قسمت هفدهم
   • 12:30
   •  
   • علم حماقت:
    قسمت هجدهم
   • 13:00
   •  
   • لینک:
    از قنات ا تا سکوی نفت
   • 14:00
   •  
   • بازماندگان نخستین:
    قاتل سرد
   • 15:00
   •  
   • بازی های ذهن:
    حیوان در برابر انسان
   • 15:30
   •  
   • بازی های ذهن:
    اخلاقیات
   • 16:00
   •  
   • کاسموس:
     آسمانی پر از اشباح
   • 17:00
   •  
   • حیات وحش روسیه:
    جنگل های پنهانی
   • 18:00
   •  
   • بدون سانسور با مایکل ور:
    نبرد هفته مد
 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   • ابرسازه های نازی:
    ابر تانکها
   • 20:00
   •  
   • ماهی غول پیکر:
    گربه ماهی غول آسا
   • 21:00
   •  
   • خشکسالی:
    جریان پول
   • 22:00
   •  
   • تلاش جانفرسا:
    خرس قطبی در برابر گریزلی
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   • جستجوگر:
    نبرد برای ویرونگا
   • 00:00
   •  
   • گربه های بزرگ خاص:
    رقبای ابدی: سگ ها و گربه ها
   • 01:00
   •  
   • گربه های بزرگ خاص:
    شباهت های رفتاری
   • 02:00
   •  
   • ابرکارخانه ها:
    مینی
   • 03:00
   •  
   • جستجوگر:
    اپیزود ۴
   • 04:00
   •  
   • کونگوی وحشی:
    کینگ کونگ دروغگو
   • 05:00
   •  
   • ابرکارخانه ها:
    لگزس LFA
   • 06:00
   •  
   • جستجوگر:
    اپیزود ۸
   • 07:00
   •  
   • گربه های بزرگ خاص:
    رقبای ابدی: سگ ها و گربه ها