برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - دوشنبه, 22 ژانویه 2018

 • صبح

 • بعد از ظهر

   • 14:00
   •  
   • به سوی حیات وحش:
    قلمرو مخفیانه بورنئو: امپراطوری خورشید
   • 15:00
   •  
   • به سوی حیات وحش:
    قلمرو مخفیانه بورنئو: پادشاه باتلاق
   • 16:00
   •  
   • جستجوگر:
    نبرد برای ویرونگا
   • 17:00
   •  
   • رمزگشایی از خطر:
    اپیزود ۳
   • 17:30
   •  
   • رمزگشایی از خطر:
    اپیزود ۴
   • 18:00
   •  
   • به سوی حیات وحش:
    قلمرو مخفیانه بورنئو: امپراطوری خورشید
 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   • آنتارتیکا ، قاره ی هفتم:
    شرایط نامناسب
   • 20:00
   •  
   • شکارچیان پایتون:
    در تعقیب آناکوندا
   • 21:00
   •  
   • راهکارهای هازن برای بقا:
    صحرا
   • 22:00
   •  
   • آنتارتیکا ، قاره ی هفتم:
    انتخاب بهترین لحظه
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   • شکارچیان پایتون:
    در تعقیب آناکوندا
   • 00:00
   •  
   • آنتارتیکا ، قاره ی هفتم:
    شرایط نامناسب
   • 01:00
   •  
   • راهکارهای هازن برای بقا:
    صحرا
   • 02:00
   •  
   • آنتارتیکا ، قاره ی هفتم:
    انتخاب بهترین لحظه
   • 03:00
   •  
   • شکارچیان پایتون:
    در تعقیب آناکوندا
   • 04:00
   •  
   • راهکارهای هازن برای بقا:
    صحرا
   • 05:00
   •  
   • آنتارتیکا ، قاره ی هفتم:
    شرایط نامناسب
   • 06:00
   •  
   • راهکارهای هازن برای بقا:
    مناطق گرمسیری
   • 07:00
   •  
   • آنتارتیکا ، قاره ی هفتم:
    انتخاب بهترین لحظه