برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - شنبه, 22 سپتامبر 2018

 • صبح

   • 08:00
   •  
   • فراشکافت:
    مقابله با پاندمیک
   • 09:00
   •  
   • شکارگران برتر:
    مرگ با اژدها
   • 10:00
   •  
   • آفریقای دوست داشتنی دیوید روکو:
    خیابان‌های ژوهانسبورگ
   • 10:30
   •  
   • آفریقای دوست داشتنی دیوید روکو:
    سووتو
   • 11:00
   •  
   • هفته‌ی گربه‌‌سانان:
    نبرد بر سر قلمرو ـ شیرها در برابر اسب های آبی
 • بعد از ظهر

   • 12:00
   •  
   • جنگ های خاص:
    جوخه مرگ هیتلر
   • 13:00
   •  
   • گفتگو با ستارگان:
    ناوبری فلکی
   • 14:00
   •  
   • ابرسازه‌های نازی:
    قلعه شمالی هیتلر
   • 15:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    مأموریت مرگبار
   • 16:00
   •  
   • شباهت های رفتاری
   • 17:00
   •  
   • بازگشت شیر
   • 18:00
   •  
   • آفریقای دوست داشتنی دیوید روکو:
    سلام بر اتیوپی
   • 18:30
   •  
   • آفریقای دوست داشتنی دیوید روکو:
    استون تاون زنزیبار
 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   • جنگ های خاص:
    جوخه مرگ هیتلر
   • 20:00
   •  
   • کرگدن‌های خاص:
    عملیات سوماتران
   • 21:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
     موریس مسافر می دی
   • 22:00
   •  
   • فراشکافت:
    آپوکالیپس آب
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   • مردم نوآور:
    اپیزود سیزده
   • 23:30
   •  
   • مردم نوآور:
    اپیزود ۱
   • 00:00
   •  
   • کرگدن‌های خاص:
    عملیات سوماتران
   • 01:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
     موریس مسافر می دی
   • 02:00
   •  
   • فراشکافت:
    آپوکالیپس آب
   • 03:00
   •  
   • مردم نوآور:
    اپیزود سیزده
   • 03:30
   •  
   • مردم نوآور:
    اپیزود ۱
   • 04:00
   •  
   • کرگدن‌های خاص:
    عملیات سوماتران
   • 05:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
     موریس مسافر می دی
   • 06:00
   •  
   • فراشکافت:
    آپوکالیپس آب
   • 07:00
   •  
   • مردم نوآور:
    اپیزود سیزده
   • 07:30
   •  
   • مردم نوآور:
    اپیزود ۱