برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - یکشنبه, 24 سپتامبر 2017

 • صبح

   • 11:00
   •  
   • حیات وحش اندونزی:
    جزیره ی هیولاها
 • بعد از ظهر

   • 12:00
   •  
   • حیات وحش سریلانکا:
    جنگل های ابری
   • 13:00
   •  
   • ابرکارخانه ها:
    فورد ۱۵۰
   • 14:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    فاجعه در آسمان
   • 15:00
   •  
   • حیات وحش اندونزی:
    جهان گمشده پاپوا
   • 16:00
   •  
   • شکارگران برتر:
    حمله ی شامپانزه ها
   • 17:00
   •  
   • لینک:
    از شمشیر تا هواپیاهای جاسوسی
   • 18:00
   •  
   • جستجوگر:
    چشمان کاملا باز
 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   • حیات وحش اندونزی:
    جزیره ی هیولاها
   • 20:00
   •  
   • باشگاه نبرد حیوانات:
    کایوت ها، خرچنگ ها، عقاب ه
   • 21:00
   •  
   • لینک:
    از آتش بازی تا کالبدسنجی
   • 22:00
   •  
   • تلاش جانفرسا:
    شکارچی سفید بزرگ
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   • شکارگران برتر:
    غریزه کشتار
   • 00:00
   •  
   • باشگاه نبرد حیوانات:
    کایوت ها، خرچنگ ها، عقاب ه
   • 01:00
   •  
   • لینک:
    از آتش بازی تا کالبدسنجی
   • 02:00
   •  
   • تلاش جانفرسا:
    شکارچی سفید بزرگ
   • 03:00
   •  
   • شکارگران برتر:
    غریزه کشتار
   • 04:00
   •  
   • باشگاه نبرد حیوانات:
    کایوت ها، خرچنگ ها، عقاب ه
   • 05:00
   •  
   • لینک:
    از آتش بازی تا کالبدسنجی
   • 06:00
   •  
   • تلاش جانفرسا:
    شکارچی سفید بزرگ
   • 07:00
   •  
   • شکارگران برتر:
    غریزه کشتار