برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - شنبه, 21 ژولیه 2018

 • صبح

 • بعد از ظهر

   • 16:00
   •  
   • شباهت های رفتاری
   • 17:00
   •  
   • بازگشت شیر
   • 18:00
   •  
   • جستجوگر:
    اپیزود پانزده
 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   • سال میلیون:
    انسان خردمند ۲.۰
   • 20:00
   •  
   • گربه سانان در طوفان
   • 21:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
    معمای پورشه
   • 22:00
   •  
   • آنتارتیکا ، قاره ی هفتم:
    انتخاب بهترین لحظه
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   • شکارچیان پایتون:
    هیولاهای بانگوک
   • 00:00
   •  
   • گربه سانان در طوفان
   • 01:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
    معمای پورشه
   • 02:00
   •  
   • آنتارتیکا ، قاره ی هفتم:
    انتخاب بهترین لحظه
   • 03:00
   •  
   • شکارچیان پایتون:
    هیولاهای بانگوک
   • 04:00
   •  
   • گربه سانان در طوفان
   • 05:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
    معمای پورشه
   • 06:00
   •  
   • آنتارتیکا ، قاره ی هفتم:
    انتخاب بهترین لحظه
   • 07:00
   •  
   • شکارچیان پایتون:
    هیولاهای بانگوک