برنامه های نشنال جئوگرافیک ایران

امروز - شنبه, 19 ژانویه 2019

 • صبح

   • 08:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
    آئودی بی همتا
   • 09:00
   •  
   • انسان در برابر ویروس:
    تاب خوردن از برج
   • 10:00
   •  
   • شب نبرد حیوانات:
    اپیزود دو
   • 11:00
   •  
   • یک سنگ شگفت‌انگیز:
    خانه
 • بعد از ظهر

   • 12:00
   •  
   • گفتگو با ستارگان:
    کلی اسلیترو علم موج سواری
   • 13:00
   •  
   • مریخ:
    سرایت
   • 14:00
   •  
   • شب نبرد حیوانات:
    اپیزود یک
   • 15:00
   •  
   • علم حماقت:
    قسمت بیست و پنجم/ قسمت ۲۵
   • 15:30
   •  
   • علم حماقت:
    قسمت بیست و ششم / قسمت ۲۶
   • 16:00
   •  
   • روی یک تکه یخ : رویای سرد جید
   • 17:00
   •  
   • قهرمانان تازه جکی جان
   • 18:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
    آئودی بی همتا
 • ساعات پر بیننده

   • 19:00
   •  
   • ماهی تن شرور:
    ماهی یا قحطی
   • 20:00
   •  
   • گنجینه عکس:
    اپیزود سه
   • 21:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
    تولد دوباره ی لانچیا
   • 22:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    حواس پرتی مرگبار
 • آخرهای عصر

   • 23:00
   •  
   • گفتگو با ستارگان:
    کیتی کوریک
   • 00:00
   •  
   • گنجینه عکس:
    اپیزود سه
   • 01:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
    تولد دوباره ی لانچیا
   • 02:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    حواس پرتی مرگبار
   • 03:00
   •  
   • گفتگو با ستارگان:
    کیتی کوریک
   • 04:00
   •  
   • گنجینه عکس:
    اپیزود سه
   • 05:00
   •  
   • مأموریت نوسازی اتومبیل:
    تولد دوباره ی لانچیا
   • 06:00
   •  
   • بررسی سوانح هوایی:
    حواس پرتی مرگبار
   • 07:00
   •  
   • گفتگو با ستارگان:
    کیتی کوریک