برنامه های این هفته نشنال جئوگرافیک ایران

 • فهرست ها NATIONAL GEOGRAPHIC FARSI

 • سال های زندگی پر مخاطره برنامه

  سال های زندگی پر مخاطره

  این مجموعه مستند  برنده جایزه اِمی، با فصل دوم خود به شبکه نشنال...

 • شب نبرد حیوانات برنامه

  شب نبرد حیوانات

  برنامه‌ي شب نبرد حيوانات  با فصل سوم خود بازمي‌گردد: نبرد بين...

 • علم حماقت برنامه

  علم حماقت

  ما دیدن کارهای عجیب دیگران را دوست داریم. علم حماقت از طریق کارشناسان...

 • جستجوگر برنامه

  جستجوگر

  جستجوكر پنجره ای به سوی قسمت های پنهان دنیا باز می کند، پرده از رازهای...

برنامه - ساعت های نمایش برای 25 نوامبر - 1 دسامبر

قبلی شنبه 25 یکشنبه 26 دوشنبه 27 سه شنبه 28 چهارشنبه 29 پنج شنبه 30 جمعه 1
19:00 بازدید از سایت سال های زندگی پر مخاطره: مسابقه با زمانمسابقه با زمانسری برنامه های جایزه بُرده درباره مواجهه با... بازدید از سایت تولد دوباره ی حیات وحش آفریقا: اپیزود۲اپیزود۲فیلمبردار حیات وحش باب پول مدتی است که ساکن... بازدید از سایت ماهی غول پیکر: آرواره های جنگلآرواره های جنگلیک گربه ماهی درنده و سیری ناپذیر در رودخانه های... بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود سیزدهاپیزود سیزدهمی بینیم که چطور دوییدن در سراشیبی، تلاش برای... بازدید از سایت مأموریت نوسازی اتومبیل: کورتینا...کورتینا کونوندرمامروز تیم و فاز به سمت لینکُلن می روند تا به یک... بازدید از سایت بازماندگان نخستین: افسانه ی کانیبالافسانه ی کانیبالافسانه ی کنيبال: هیزن آدل مهارت های خود را در... بازدید از سایت ابرکارخانه ها: جگوار XJجگوار XJبرای پرده برداری از اسرار طراحی ای که به جگوار...
19:30 بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود چهاردهاپیزود چهاردهمی بینید که فقط در هنگام رانندگی بر روی آب، کار...
20:00 بازدید از سایت باشگاه نبرد حیوانات: خرس های...خرس های گریزلی،گواناکو ها، سوسک هاچه می‌شود وقتی وحشی‌ترین حیوانات آمریکا رو در... بازدید از سایت باشگاه نبرد حیوانات: پلنگ ها، گراز...پلنگ ها، گراز ها، میگوی پیستولجنگ های انجماد سیبری؛ جایی که در آن منابع... بازدید از سایت باشگاه نبرد حیوانات: کانگوروها،...کانگوروها، ببرها، هشت پاهامیدان های جنگی گرمسیری میزبان مارمولک هایی... بازدید از سایت باشگاه نبرد حیوانات: کایوت ها،...کایوت ها، خرچنگ ها، عقاب هحیواناتی که در ارتفاع بسیار زیاد زندگی می کنند،... بازدید از سایت باشگاه نبرد حیوانات: گرازها ،کرگدن...گرازها ،کرگدن ها،میمون هاچه اتفاقی می افتد هنگامی که وحشی ترین حیوانات... بازدید از سایت تلاش جانفرسا: شکارچی سفید بزرگشکارچی سفید بزرگیک تیم از کارشناسان کوسه و فیلم ساز حیات وحش از... بازدید از سایت باشگاه نبرد حیوانات: خرس های...خرس های گریزلی،گواناکو ها، سوسک هاچه می‌شود وقتی وحشی‌ترین حیوانات آمریکا رو در...
20:30
21:00 بازدید از سایت کاسموس:  اتاق تمیز اتاق تمیزدوران جوانی پرتلاطم زمین، تمامی ردپاهای پیدایش... بازدید از سایت مأموریت نوسازی اتومبیل:  موریس مسافر... موریس مسافر می دیتیم و فوز با خانواده ای آشنا می شوند که امید و... بازدید از سایت فراشکافت:  انرژی در خطر انرژی در خطرنسل جدیدی از مخترعین و کارآفرین ها به بررسی... بازدید از سایت سال های زندگی پر مخاطره: بی بهابی بهابی بها : هر روز شواهد بیشتری از ارتباط بین... بازدید از سایت ابرکارخانه ها: جگوار XJجگوار XJبرای پرده برداری از اسرار طراحی ای که به جگوار... بازدید از سایت سال های زندگی پر مخاطره: مسابقه با زمانمسابقه با زمانسری برنامه های جایزه بُرده درباره مواجهه با... بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود سیزدهاپیزود سیزدهمی بینیم که چطور دوییدن در سراشیبی، تلاش برای...
21:30 بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود چهاردهاپیزود چهاردهمی بینید که فقط در هنگام رانندگی بر روی آب، کار...
22:00 بازدید از سایت ابرکارخانه ها: جگوار XJجگوار XJبرای پرده برداری از اسرار طراحی ای که به جگوار... بازدید از سایت  نابغه: اپیزود ۴اپیزود ۴در سالی که بعدها از آن با نام سال معجزه یاد می... بازدید از سایت ابرسازه‌های نازی:  ابر تانکها ابر تانکهاداستانی درباره مهندسان نازی که وظیفه اجرای... بازدید از سایت بازماندگان نخستین: افسانه ی کانیبالافسانه ی کانیبالافسانه ی کنيبال: هیزن آدل مهارت های خود را در... بازدید از سایت تلاش جانفرسا: شکارچی سفید بزرگشکارچی سفید بزرگیک تیم از کارشناسان کوسه و فیلم ساز حیات وحش از... بازدید از سایت تلاش جانفرسا: شکارچی سفید بزرگشکارچی سفید بزرگیک تیم از کارشناسان کوسه و فیلم ساز حیات وحش از... بازدید از سایت باشگاه نبرد حیوانات: پلنگ ها، گراز...پلنگ ها، گراز ها، میگوی پیستولجنگ های انجماد سیبری؛ جایی که در آن منابع...
22:30
بعدی