برنامه های این هفته نشنال جئوگرافیک ایران

  • فهرست ها NATIONAL GEOGRAPHIC FARSI

برنامه - ساعت های نمایش برای 27 نوامبر - 3 دسامبر

قبلی دوشنبه 27 سه شنبه 28 چهارشنبه 29 پنج شنبه 30 جمعه 1 شنبه 2 یکشنبه 3
19:00 بازدید از سایت ماهی غول پیکر: آرواره های جنگلآرواره های جنگلیک گربه ماهی درنده و سیری ناپذیر در رودخانه های... بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود سیزدهاپیزود سیزدهمی بینیم که چطور دوییدن در سراشیبی، تلاش برای... بازدید از سایت مأموریت نوسازی اتومبیل: کورتینا...کورتینا کونوندرمامروز تیم و فاز به سمت لینکُلن می روند تا به یک... بازدید از سایت بازماندگان نخستین: افسانه ی کانیبالافسانه ی کانیبالافسانه ی کنيبال: هیزن آدل مهارت های خود را در... بازدید از سایت ابرکارخانه ها: جگوار XJجگوار XJبرای پرده برداری از اسرار طراحی ای که به جگوار... بازدید از سایت مأموریت نوسازی اتومبیل:  موریس مسافر... موریس مسافر می دیتیم و فوز با خانواده ای آشنا می شوند که امید و... بازدید از سایت تلاش جانفرسا: عبور از یخعبور از یختیم استرالیایی آماده ی ثبت یک رکورد برای سفری...
19:30 بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود چهاردهاپیزود چهاردهمی بینید که فقط در هنگام رانندگی بر روی آب، کار...
20:00 بازدید از سایت باشگاه نبرد حیوانات: کانگوروها،...کانگوروها، ببرها، هشت پاهامیدان های جنگی گرمسیری میزبان مارمولک هایی... بازدید از سایت باشگاه نبرد حیوانات: کایوت ها،...کایوت ها، خرچنگ ها، عقاب هحیواناتی که در ارتفاع بسیار زیاد زندگی می کنند،... بازدید از سایت باشگاه نبرد حیوانات: گرازها ،کرگدن...گرازها ،کرگدن ها،میمون هاچه اتفاقی می افتد هنگامی که وحشی ترین حیوانات... بازدید از سایت تلاش جانفرسا: شکارچی سفید بزرگشکارچی سفید بزرگیک تیم از کارشناسان کوسه و فیلم ساز حیات وحش از... بازدید از سایت باشگاه نبرد حیوانات: خرس های...خرس های گریزلی،گواناکو ها، سوسک هاچه می‌شود وقتی وحشی‌ترین حیوانات آمریکا رو در... بازدید از سایت شکارگران برتر: آرواره های مرگآرواره های مرگوقتی یک شیر زخمی مجبور شود شکار معمولش را کنار... بازدید از سایت کونگوی وحشی: کینگ کونگ دروغگوکینگ کونگ دروغگو
20:30
21:00 بازدید از سایت فراشکافت:  انرژی در خطر انرژی در خطرنسل جدیدی از مخترعین و کارآفرین ها به بررسی... بازدید از سایت سال های زندگی پر مخاطره: بی بهابی بهابی بها : هر روز شواهد بیشتری از ارتباط بین... بازدید از سایت ابرکارخانه ها: جگوار XJجگوار XJبرای پرده برداری از اسرار طراحی ای که به جگوار... بازدید از سایت سال های زندگی پر مخاطره: مسابقه با زمانمسابقه با زمانسری برنامه های جایزه بُرده درباره مواجهه با... بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود سیزدهاپیزود سیزدهمی بینیم که چطور دوییدن در سراشیبی، تلاش برای... بازدید از سایت کاسموس: خواهران خورشیدخواهران خورشیدصورت فلکی پروین و کشف چندین پارادوکس و اکتشاف... بازدید از سایت مأموریت نوسازی اتومبیل: مخمصه دانمارکیمخمصه دانمارکیتیم و فاز در اولین سفر بین المللی امداد خودرویی...
21:30 بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود چهاردهاپیزود چهاردهمی بینید که فقط در هنگام رانندگی بر روی آب، کار...
22:00 بازدید از سایت ابرسازه های نازی:  ابر تانکها ابر تانکهاداستانی درباره مهندسان نازی که وظیفه اجرای... بازدید از سایت بازماندگان نخستین: افسانه ی کانیبالافسانه ی کانیبالافسانه ی کنيبال: هیزن آدل مهارت های خود را در... بازدید از سایت تلاش جانفرسا: شکارچی سفید بزرگشکارچی سفید بزرگیک تیم از کارشناسان کوسه و فیلم ساز حیات وحش از... بازدید از سایت تلاش جانفرسا: شکارچی سفید بزرگشکارچی سفید بزرگیک تیم از کارشناسان کوسه و فیلم ساز حیات وحش از... بازدید از سایت باشگاه نبرد حیوانات: پلنگ ها، گراز...پلنگ ها، گراز ها، میگوی پیستولجنگ های انجماد سیبری؛ جایی که در آن منابع... بازدید از سایت تلاش جانفرسا: عبور از یخعبور از یختیم استرالیایی آماده ی ثبت یک رکورد برای سفری... بازدید از سایت  نابغه: اپیزود ۵اپیزود ۵اینشتین شروع به تجربه زندگی دانشگاهی که سالها...
22:30
بعدی