برنامه های این هفته نشنال جئوگرافیک ایران

 • فهرست ها NATIONAL GEOGRAPHIC FARSI

 • لینک برنامه

  لینک

  فناوری در همه جای زندگی ما جاری‌ست. از رایانه‌ها گرفته تا...

 • ماهی غول پیکر برنامه

  ماهی غول پیکر

  دکتر زِب هوگان، مصمم‌تر از همیشه برای پیگیری مأموریت‌اش در محافظت...

 • علم حماقت برنامه

  علم حماقت

  ما دیدن کارهای عجیب دیگران را دوست داریم. علم حماقت از طریق کارشناسان...

 • شکارگران برتر برنامه

  شکارگران برتر

  در جهان طبیعت یک قانون وجود دارد: خوردن یا خورده شدن. در این مجموعه ی...

برنامه - ساعت های نمایش برای 2 اکتوبر - 8 اکتوبر

قبلی دوشنبه 2 سه شنبه 3 چهارشنبه 4 پنج شنبه 5 جمعه 6 شنبه 7 یکشنبه 8
12:00 بازدید از سایت باشگاه نبرد حیوانات: کایوت ها،...کایوت ها، خرچنگ ها، عقاب هحیواناتی که در ارتفاع بسیار زیاد زندگی می کنند،... بازدید از سایت مرگبارترین های دنیا: شب روشب روشکارچیان تماشا می کنند و منتظر می مانند و با... بازدید از سایت ماهی غول پیکر: هیولای سبزهیولای سبزشمال غرب اقیانوس آرام محل زندگی تاس ماهی سبز... بازدید از سایت کونگوی وحشی: رودخانه هیولاهارودخانه هیولاهارود کنگو در شمال زامبیا طغیان می کند و زمینه ی... بازدید از سایت حیات اسرارآمیز شکارگران: نمناکنمناکدر فضای سیال سیاره ما، شکارچیان از اندازه ها و... بازدید از سایت مهاجرت ها: دره ی مرگدره ی مرگگله زیر فشار شکارچیان، مسیر سخت و گرسنگی از هم... بازدید از سایت مرگبارترین های دنیا: کشندگان کوچککشندگان کوچکقاتلینی کوچک که توانایی شکار طعمه هایی چند...
12:30
13:00 بازدید از سایت لینک: از آتش بازی تا...از آتش بازی تا کالبدسنجیکشف ارتباط بین اختراع باروت و اسکنر واقعیت مجازی. بازدید از سایت لینک: از آسیاب آبی...از آسیاب آبی تا ابرجت هاارتباط بین آسیاب آبی در اروپای قرون وسطی و فن... بازدید از سایت لینک: از گاوآهن تا...از گاوآهن تا ابرماشینچطور رقابت اتومبیل سواری ، مدیون روش شخم زنی... بازدید از سایت لینک: از قنات ا تا...از قنات ا تا سکوی نفتاز قنات ها تا موتورهای بخار اولیه تا بمب افکن... بازدید از سایت بازی های ذهن: پیرو یا مطیع؟پیرو یا مطیع؟همه دوست دارند خود را بی همتا بدانند، اما چه... بازدید از سایت بازی های ذهن: پیرو یا مطیع؟پیرو یا مطیع؟همه دوست دارند خود را بی همتا بدانند، اما چه... بازدید از سایت شکارگران برتر: مرگ با اژدهامرگ با اژدها
13:30 بازدید از سایت بازی های ذهن: تاثیر تغذیه بر...تاثیر تغذیه بر مغزبه یافته های متخصصین علوم آگاهی، اعصاب، و... بازدید از سایت بازی های ذهن: تاثیر تغذیه بر...تاثیر تغذیه بر مغزبه یافته های متخصصین علوم آگاهی، اعصاب، و...
14:00 بازدید از سایت تلاش جانفرسا: شکارچی سفید بزرگشکارچی سفید بزرگیک تیم از کارشناسان کوسه و فیلم ساز حیات وحش از... بازدید از سایت بازماندگان نخستین: قاتل سردقاتل سردهمانطور که هیزن آدل همراه گله ای با 200 گوزن... بازدید از سایت مهاجرت ها: دره ی مرگدره ی مرگگله زیر فشار شکارچیان، مسیر سخت و گرسنگی از هم... بازدید از سایت بررسی سوانح هوایی: انتقال مرگبارانتقال مرگبارکمی بعد از ترک دبی، کابین پرواز 6 یو پی اس پر از... بازدید از سایت بررسی سوانح هوایی: مأموریت مرگبارمأموریت مرگباریک هواپیمای باربری دی سی شش متعلق به سازمان ملل... بازدید از سایت بررسی سوانح هوایی: مأموریت مرگبارمأموریت مرگباریک هواپیمای باربری دی سی شش متعلق به سازمان ملل... بازدید از سایت بازی های ذهن: مغز و پیریمغز و پیری
14:30 بازدید از سایت بازی های ذهن: رنگ در واقعیترنگ در واقعیت
15:00 بازدید از سایت بررسی سوانح هوایی: انتقال مرگبارانتقال مرگبارکمی بعد از ترک دبی، کابین پرواز 6 یو پی اس پر از... بازدید از سایت حیات وحش اندونزی: جزیره ی هیولاهاجزیره ی هیولاهااز زمان جدا شدن از سرزمین های آسیایی، حیوانات... بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود سهاپیزود سهسُر خوردن از روی نرده ی یک راه پله، به این معنی... بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود یکاپیزود یک بازدید از سایت شکارگران برتر: مرگ با اژدهامرگ با اژدها بازدید از سایت شکارگران برتر: مرگ با اژدهامرگ با اژدها بازدید از سایت جستجوگر: نقطه بی بازگشتنقطه بی بازگشت
15:30 بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود چهاراپیزود چهارمنتظر اتومبیل های پرنده، قایق های پرنده و... بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود دواپیزود دواز ایستادن بر روی یک موتورسیکلت در حال حرکت، تا...
16:00 بازدید از سایت حیات اسرارآمیز شکارگران: نمناکنمناکدر فضای سیال سیاره ما، شکارچیان از اندازه ها و... بازدید از سایت کونگوی وحشی: رودخانه هیولاهارودخانه هیولاهارود کنگو در شمال زامبیا طغیان می کند و زمینه ی... بازدید از سایت باشگاه نبرد حیوانات: کایوت ها،...کایوت ها، خرچنگ ها، عقاب هحیواناتی که در ارتفاع بسیار زیاد زندگی می کنند،... بازدید از سایت بازی های ذهن: مغز و پیریمغز و پیری بازدید از سایت بازی های ذهن: مغز و پیریمغز و پیری بازدید از سایت بازماندگان نخستین: کمبود اکسیژنکمبود اکسیژنهوای رقیق: هازِن دلیرانه به سوی ارتفاعات کم... بازدید از سایت مرگبارترین های دنیا: شب روشب روشکارچیان تماشا می کنند و منتظر می مانند و با...
16:30 بازدید از سایت بازی های ذهن: رنگ در واقعیترنگ در واقعیت بازدید از سایت بازی های ذهن: رنگ در واقعیترنگ در واقعیت
17:00 بازدید از سایت لینک: از آتش بازی تا...از آتش بازی تا کالبدسنجیکشف ارتباط بین اختراع باروت و اسکنر واقعیت مجازی. بازدید از سایت جستجوگر: ندای وحشندای وحشبیش از نیمی از جمعیت جهان در محیط های شهری زندگی... بازدید از سایت بازماندگان نخستین: قاتل سردقاتل سردهمانطور که هیزن آدل همراه گله ای با 200 گوزن... بازدید از سایت لینک: از آتش بازی تا...از آتش بازی تا کالبدسنجیکشف ارتباط بین اختراع باروت و اسکنر واقعیت مجازی. بازدید از سایت جستجوگر: نقطه بی بازگشتنقطه بی بازگشت بازدید از سایت باشگاه نبرد حیوانات: گرازها ،کرگدن...گرازها ،کرگدن ها،میمون هاچه اتفاقی می افتد هنگامی که وحشی ترین حیوانات... بازدید از سایت حیوانات وحشی شده: واکنش مهیبواکنش مهیبقلمروی حیات وحش تا چه حد می تواند تکان دهنده...
17:30
18:00 بازدید از سایت شکارگران برتر: حمله ی...حمله ی شامپانزه هامهم نیست که حیوان چقدر بانمک باشد. اگر احتیاط... بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود سهاپیزود سهسُر خوردن از روی نرده ی یک راه پله، به این معنی... بازدید از سایت شکارگران برتر: مرگ با اژدهامرگ با اژدها بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود سهاپیزود سهسُر خوردن از روی نرده ی یک راه پله، به این معنی... بازدید از سایت باشگاه نبرد حیوانات: گرازها ،کرگدن...گرازها ،کرگدن ها،میمون هاچه اتفاقی می افتد هنگامی که وحشی ترین حیوانات... بازدید از سایت بازی های ذهن: پرورش مغزپرورش مغزبه یافته های متخصصین علوم آگاهی، اعصاب، و... بازدید از سایت بازی های ذهن: ریسکریسکاز طریق بازیها و آزمایشها، بفهمید که چرا همه ما...
18:30 بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود چهاراپیزود چهارمنتظر اتومبیل های پرنده، قایق های پرنده و... بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود چهاراپیزود چهارمنتظر اتومبیل های پرنده، قایق های پرنده و... بازدید از سایت بازی های ذهن: ارتباط ذهن و جسمارتباط ذهن و جسمبه یافته های متخصصین علوم آگاهی، اعصاب، و... بازدید از سایت بازی های ذهن: اعتیاداعتیادهمه ما چیزی داریم که بدون آن نمی توانیم زندگی...
بعدی