برنامه های این هفته نشنال جئوگرافیک ایران

 • فهرست ها NATIONAL GEOGRAPHIC FARSI

 • گربه های بزرگ خاص برنامه

  گربه های بزرگ خاص

  برای میلیون ها سال، گربه سانان بزرگ همانند تندیس های گرانبهای طبیعت...

 • ابرکارخانه ها برنامه

  ابرکارخانه ها

  ابرکارخانه ها نگاهی به پشت صحنه ی بعضی از خاص ترین کارخانه های دنیا می...

 • جستجوگر برنامه

  جستجوگر

  جستجوكر پنجره ای به سوی قسمت های پنهان دنیا باز می کند، پرده از رازهای...

 • بدون سانسور با مایکل ور برنامه

  بدون سانسور با مایکل ور

  با مایکل ور خستگی ناپذیر عازم سفر اکتشافی بکری می شویم. از زندگی شخصی...

برنامه - ساعت های نمایش برای 6 نوامبر - 12 نوامبر

قبلی دوشنبه 6 سه شنبه 7 چهارشنبه 8 پنج شنبه 9 جمعه 10 شنبه 11 یکشنبه 12
23:00 بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود پنجاپیزود پنجدر این قسمت از علم حماقت به اتومبیل های پرنده،... بازدید از سایت جستجوگر: چشمان کاملا بازچشمان کاملا بازبرای بسیاری از موجودات زنده، از جمله انسان، چشم... بازدید از سایت مهاجرت ها: خانه ی حیواناتخانه ی حیواناتمردم در سرنگتی زندگی سختی دارند. آنها گرسنگی می... بازدید از سایت سال های زندگی پر مخاطره: ریشه کن شدهریشه کن شدهریشه کن شدگان: تشخیص وجود بحران تغییرات آب و... بازدید از سایت رمزگشایی از خطر: اپیزود ۷اپیزود ۷در این برنامه ببینید چه اتفاقاتی در یک سری از... بازدید از سایت مرگبارترین های دنیا: کشندگان کوچککشندگان کوچکقاتلینی کوچک که توانایی شکار طعمه هایی چند... بازدید از سایت ماهی غول پیکر: گربه ماهی غول...گربه ماهی غول آسادر مردابها و نهرهای کم جریان ایالات جنوبی...
23:30 بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود ششاپیزود ششهمانطور که با علم بالا رفتن از درخت ها و بازی... بازدید از سایت رمزگشایی از خطر: اپیزود ۸اپیزود ۸در این برنامه شاهد حوادث مرگ آور در مسابقات...
0:00 بازدید از سایت فراشکافت:  انرژی در خطر انرژی در خطرنسل جدیدی از مخترعین و کارآفرین ها به بررسی... بازدید از سایت سال های زندگی پر مخاطره: ریشه کن شدهریشه کن شدهریشه کن شدگان: تشخیص وجود بحران تغییرات آب و... بازدید از سایت انسان در برابر ویروس: بادی در برابر...بادی در برابر قطارتیم شاو و دوست آزمایشگاهی اش بادی مونرو، تلاش... بازدید از سایت تولد دوباره ی حیات وحش آفریقا:  اپیزود ۴ اپیزود ۴تولد دوباره حیات وحش خیره کننده آفریقا را از... بازدید از سایت سال های زندگی پر مخاطره: ریشه کن شدهریشه کن شدهریشه کن شدگان: تشخیص وجود بحران تغییرات آب و... بازدید از سایت کاسموس:  آسمانی پر از... آسمانی پر از اشباح بازدید از سایت مأموریت نوسازی اتومبیل:  افسانه ی... افسانه ی لندروورتیم و فوز راهی جنوب یورک شر می شوند تا یک لندرور...
0:30
1:00 بازدید از سایت ابرسازه های نازی:  دیوار آتلانتیک دیوار آتلانتیکداستان ساختن دیوار دفاعی نازی ها به طول هزاران...گربه های بی نظیر:
اپیزود1
بازدید از سایت تلاش جانفرسا: عبور از یخعبور از یختیم استرالیایی آماده ی ثبت یک رکورد برای سفری... بازدید از سایت فراشکافت:  انرژی در خطر انرژی در خطرنسل جدیدی از مخترعین و کارآفرین ها به بررسی... بازدید از سایت ابرسازه های نازی:  دیوار آتلانتیک دیوار آتلانتیکداستان ساختن دیوار دفاعی نازی ها به طول هزاران... بازدید از سایت رمزگشایی از خطر: اپیزود ۹اپیزود ۹یک مسابقه اتومبیل رانی خیابانی در برزیل منجر به... بازدید از سایت  نابغه: اپیزود ۲اپیزود ۲نگاهی به زندگی شخصی آلبرت انیشتین خارج از سالن...
1:30 بازدید از سایت رمزگشایی از خطر: اپیزود ۱۰اپیزود ۱۰فرصتی برای پی بردن به اینکه چه اتفاقی خواهد...
2:00 بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود پنجاپیزود پنجدر این قسمت از علم حماقت به اتومبیل های پرنده،... بازدید از سایت جستجوگر: چشمان کاملا بازچشمان کاملا بازبرای بسیاری از موجودات زنده، از جمله انسان، چشم... بازدید از سایت مهاجرت ها: خانه ی حیواناتخانه ی حیواناتمردم در سرنگتی زندگی سختی دارند. آنها گرسنگی می... بازدید از سایت ابرسازه های نازی:  دیوار آتلانتیک دیوار آتلانتیکداستان ساختن دیوار دفاعی نازی ها به طول هزاران... بازدید از سایت مأموریت نوسازی اتومبیل:  فرشتگان هرالد فرشتگان هرالدفرشتگان هرالد: تیم و فوز راهی شهر "کورن وال" می... بازدید از سایت جستجوگر: تدی چه می کرد؟تدی چه می کرد؟این ویژه برنامه جدید برخی از برجسته ترین سیاست... بازدید از سایت مهاجرت ها: به جا ماندهبه جا ماندهگله بر سرعت خود می افزاید تا زمان از دست رفته و...
2:30 بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود ششاپیزود ششهمانطور که با علم بالا رفتن از درخت ها و بازی...
3:00 بازدید از سایت تولد دوباره ی حیات وحش آفریقا:  اپیزود ۴ اپیزود ۴تولد دوباره حیات وحش خیره کننده آفریقا را از... بازدید از سایت حیات وحش اندونزی: جهان گمشده پاپواجهان گمشده پاپوادر مرز شرقی اندونزی یک دنیای باستانی ساخته شده... بازدید از سایت حیات وحش سریلانکا: ساحل غول هاساحل غول هادریاها در اطراف سریلانکا دارای تنوع باورنکردنی... بازدید از سایت حیات اسرارآمیز شکارگران: نمناکنمناکدر فضای سیال سیاره ما، شکارچیان از اندازه ها و... بازدید از سایت تولد دوباره ی حیات وحش آفریقا:  اپیزود ۴ اپیزود ۴تولد دوباره حیات وحش خیره کننده آفریقا را از... بازدید از سایت حیوانات وحشی شده:  رویارویی های... رویارویی های عجیبگلچینی از حوادثی که اصلاً قابل پیش بینی نیستند،... بازدید از سایت حیات اسرارآمیز شکارگران: نهاننهانشکارچیان جنگل باید با دنیایی سازگاری یابند که...
3:30
4:00 بازدید از سایت فراشکافت:  انرژی در خطر انرژی در خطرنسل جدیدی از مخترعین و کارآفرین ها به بررسی... بازدید از سایت سال های زندگی پر مخاطره: ریشه کن شدهریشه کن شدهریشه کن شدگان: تشخیص وجود بحران تغییرات آب و... بازدید از سایت انسان در برابر ویروس: بادی در برابر...بادی در برابر قطارتیم شاو و دوست آزمایشگاهی اش بادی مونرو، تلاش... بازدید از سایت مأموریت نوسازی اتومبیل:  فرشتگان هرالد فرشتگان هرالدفرشتگان هرالد: تیم و فوز راهی شهر "کورن وال" می... بازدید از سایت حیوانات وحشی شده:  انسان شگفت آور انسان شگفت آوراز عمیق ترین دریاها تا مرتفع ترین کوه ها،... بازدید از سایت کاسموس:  آسمانی پر از... آسمانی پر از اشباح بازدید از سایت مأموریت نوسازی اتومبیل:  افسانه ی... افسانه ی لندروورتیم و فوز راهی جنوب یورک شر می شوند تا یک لندرور...
4:30
5:00 بازدید از سایت ابرسازه های نازی:  دیوار آتلانتیک دیوار آتلانتیکداستان ساختن دیوار دفاعی نازی ها به طول هزاران...گربه های بی نظیر:
اپیزود1
بازدید از سایت تلاش جانفرسا: عبور از یخعبور از یختیم استرالیایی آماده ی ثبت یک رکورد برای سفری... بازدید از سایت  نابغه: اپیزود ۱اپیزود ۱این برنامه با حضور جفری راش به بررسی چگونگی... بازدید از سایت تلاش جانفرسا: عبور از یخعبور از یختیم استرالیایی آماده ی ثبت یک رکورد برای سفری... بازدید از سایت رمزگشایی از خطر: اپیزود ۹اپیزود ۹یک مسابقه اتومبیل رانی خیابانی در برزیل منجر به... بازدید از سایت  نابغه: اپیزود ۲اپیزود ۲نگاهی به زندگی شخصی آلبرت انیشتین خارج از سالن...
5:30 بازدید از سایت رمزگشایی از خطر: اپیزود ۱۰اپیزود ۱۰فرصتی برای پی بردن به اینکه چه اتفاقی خواهد...
6:00 بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود پنجاپیزود پنجدر این قسمت از علم حماقت به اتومبیل های پرنده،... بازدید از سایت جستجوگر: چشمان کاملا بازچشمان کاملا بازبرای بسیاری از موجودات زنده، از جمله انسان، چشم... بازدید از سایت مهاجرت ها: خانه ی حیواناتخانه ی حیواناتمردم در سرنگتی زندگی سختی دارند. آنها گرسنگی می... بازدید از سایت تولد دوباره ی حیات وحش آفریقا:  اپیزود ۴ اپیزود ۴تولد دوباره حیات وحش خیره کننده آفریقا را از... بازدید از سایت سال های زندگی پر مخاطره: ریشه کن شدهریشه کن شدهریشه کن شدگان: تشخیص وجود بحران تغییرات آب و... بازدید از سایت جستجوگر: تدی چه می کرد؟تدی چه می کرد؟این ویژه برنامه جدید برخی از برجسته ترین سیاست... بازدید از سایت مهاجرت ها: به جا ماندهبه جا ماندهگله بر سرعت خود می افزاید تا زمان از دست رفته و...
6:30 بازدید از سایت علم حماقت: اپیزود ششاپیزود ششهمانطور که با علم بالا رفتن از درخت ها و بازی...
7:00 بازدید از سایت تولد دوباره ی حیات وحش آفریقا:  اپیزود ۴ اپیزود ۴تولد دوباره حیات وحش خیره کننده آفریقا را از... بازدید از سایت حیات وحش اندونزی: جهان گمشده پاپواجهان گمشده پاپوادر مرز شرقی اندونزی یک دنیای باستانی ساخته شده... بازدید از سایت حیات وحش سریلانکا: ساحل غول هاساحل غول هادریاها در اطراف سریلانکا دارای تنوع باورنکردنی... بازدید از سایت فراشکافت:  انرژی در خطر انرژی در خطرنسل جدیدی از مخترعین و کارآفرین ها به بررسی... بازدید از سایت ابرسازه های نازی:  دیوار آتلانتیک دیوار آتلانتیکداستان ساختن دیوار دفاعی نازی ها به طول هزاران... بازدید از سایت حیوانات وحشی شده:  رویارویی های... رویارویی های عجیبگلچینی از حوادثی که اصلاً قابل پیش بینی نیستند،... بازدید از سایت حیات اسرارآمیز شکارگران: نهاننهانشکارچیان جنگل باید با دنیایی سازگاری یابند که...
7:30
بعدی