http://assets.natgeotv.com/Shows/25590.jpg
  • شگفت انگیزترین عکس ها

  • یک شنبه ها 20:00IRI 21:00AFG 20:30UAE

درباره برنامه

"شگفت انگیزترین عکس های نشنال جئوگرافیک" با بهترین و مشهورترین عکاسان همراه میشود زمانی که آنها در فاصله100متری درختان ردوود، یا در تعقیب رعد برق های شدیدبرای شکار بهترین عکس از یک رعد و برق  قرار دارندو یا برای عکاسی از یک کشتی جنگی غرق شده به اعماق اقیانوس ها میروند.


چه رفتن به عمق 30 متری سطح اقیانوس ها باشد چه سفربه مناطق پر تروریست که خطر آدم ربایی هر لحظه در کمیناست، عکاسان در ماموریتی برای نشنال جئوگرافی، تمام قابلیت های فیزیکی و تحمل احساسی را بکار میگیرند، تا برایتنها یک رویداد،دهها...
مطالب بیشتر

شگفت انگیزترین عکس ها on Facebook

جهت دریافت اخبار بر روی پروفایل اینجا را کلیک کنید
درج آگهی