https://assets-natgeotv.fnghub.com/Shows/73940.jpg
 • بازماندگان نخستین

 • عکس ها

  • بازماندگان نخستین برنامه

   بازماندگان نخستین

   مربی بقا و راهنمای حیات وحش، هیزن آدل به برخی از دورترین اجتماعات...

  • آب های مرگبا برنامه

   آب های مرگبا

   هیزن با به چالش کشیدن خود در یک ماموریت دریایی تک نفره بر اساس یک سفر...

  • جنگل وحشی برنامه

   جنگل وحشی

   هیزن آدل پیاده روی جنگلی انفرادی ،خطرناک و طولانی ای را در جنگل...

  • افسانه ی کانیبال برنامه

   افسانه ی کانیبال

   افسانه ی کنيبال: هیزن آدل مهارت های خود را در مجموعه ای از چالش های...

  • قاتل سرد برنامه

   قاتل سرد

   همانطور که هیزن آدل همراه گله ای با 200 گوزن شمالی در دشت همراه می شود...

  • کمبود اکسیژن برنامه

   کمبود اکسیژن

   هوای رقیق: هازِن دلیرانه به سوی ارتفاعات کم اکسیژن، بوران برف، آفتاب...

  • صعود کشنده برنامه

   صعود کشنده

   تنها مجهز به ابزارهای ساده و مهارتهای باستانی ماسایی ها، هازِن از...

  • زمین خشک برنامه

   زمین خشک

   هازن آئودِل راهی یک پیاده روی حماسی در عرض کویر می گردد. همچون سفر...

  • درون آب های خروشان برنامه

   درون آب های خروشان

   هازن از طناب برای عبور از فراز یک تندآب خروشان استفاده می کند و از...