https://assets-natgeotv.fnghub.com/Shows/74441.jpg
 • حیات اسرارآمیز شکارگران

توضیح

به قلب تنازع بقا در طبیعت رسوخ کنید.
بزرگترین درندگان جهان از طریق فناوریهای باورنکردنی فیلمبرداری و فیلمسازی که برخی از آنها بطور ویژه برای این مجموعه تلویزیونی خیره کننده ابداع شده اند به تصویر کشیده می شوند و تجربه ای حسی برای ما می آفرینند.
تمرکز این مجموعه بر کشمکش هایی خواهد بود که در رزمگاهی منحصربفرد رخ می دهند. میدان نبردی که شیوه شکار درندگان ساکن آن را شکل میدهد.

راهنمای اپیزود

 • حیات اسرارآمیز شکارگران : نمناک
  در فضای سیال سیاره ما، شکارچیان از اندازه ها و شکل های مختلف در راه موفقیت و بقا با موانع بسیاری روبرو هستند.
 • حیات اسرارآمیز شکارگران : در معرض خطر
  بر لبه کوهستان ها، جنگل ها، رودخانه ها و اقیانوسها، شکارچیان طبیعت ناچارند مهارتهای ویژه ای بپرورانند تا بقای خود را تضمین کنند.
 • حیات اسرارآمیز شکارگران : نهان
  شکارچیان جنگل باید با دنیایی سازگاری یابند که در آن غذا و رقبا می توانند از پشت سر، پایین یا بالا به آنها نزدیک شوند.
 • حیات اسرارآمیز شکارگران : برهنه
  شکارچیانی که در فضاهای باز زندگی می کنند برای بقا باید پیش چشم طعمه پنهان شوند و یا مانند دسته خدنگ های راه راه قدرت را در تعداد بجویند.
درج آگهی

عکس ها