https://assets-natgeotv.fnghub.com/Shows/74441.jpg
 • حیات اسرارآمیز شکارگران

 • عکس ها

  • حیات اسرارآمیز شکارگران برنامه

   حیات اسرارآمیز شکارگران

   به قلب تنازع بقا در طبیعت رسوخ کنید. بزرگترین درندگان جهان از طریق...

  • نمناک برنامه

   نمناک

   در فضای سیال سیاره ما، شکارچیان از اندازه ها و شکل های مختلف در راه...

  • نهان برنامه

   نهان

   شکارچیان جنگل باید با دنیایی سازگاری یابند که در آن غذا و رقبا می...

  • برهنه برنامه

   برهنه

   شکارچیانی که در فضاهای باز زندگی می کنند برای بقا باید پیش چشم طعمه...

  • در معرض خطر برنامه

   در معرض خطر

   بر لبه کوهستان ها، جنگل ها، رودخانه ها و اقیانوسها، شکارچیان طبیعت...