شروط و ضوابط

این شروط و ضوابط به استفاده شما از وب سایت و سایت های
www.natgeotv.com/farsi
مرتبط با آن ("وب سایت") مربوط می شوند. امکان دسترسی به
وب سایت و استفاده از آن توسط شرکت نشنال جئوگرافیک اروپا با مسئولیت محدود (NGC Europe
Limited) و بر اساس شروط و ضوابط زیر فراهم شده است. استفاده شما از وب سایت موید قبول
این شروط و ضوابط توسط شما بوده و از اولین باری که شما به وب سایت دسترسی پیدا می
کنید قابل اجرا خواهد بود. شرکت نشنال جئوگرافیک اروپا (با مسئولیت محدود) حق تغییر
این شروط و ضوابط در هر زمان و با ارسال آن تغییرات بصورت آنلاین را برای خود محفوظ
می شناسد. در این شروط و ضوابط، کاربر وب سایت با "شما" یا "برای شما" و ارائه کننده
وب سایت با "ما"، "ما را" و "برای ما" مخاطب قرار خواهد گرفت.1. محتوی - وب سایت توسط ما و برای اطلاع رسانی، سرگرمی و آموزش شخصی در اختیار شما قرار گرفته است. ما هرگز بیان و یا ضمانت نمی کنیم که اطلاعات قابل دسترسی از طریق وب سایت، دقیق، کامل و یا به روز باشد. مضامین موجود روی وب سایت شامل عکس ها، تصاویر و متن ها، را نمی توان به هیچ وجه مگر برای استفاده شخصی غیر تجاری داخل منزل خود کپی، تکثیر، چاپ، دانلود، ارسال، یا منتشر کرد. هر گونه استفاده دیگر مستلزم کسب اجازه کتبی قبلی ما می باشد.

2. شما موافقت می کنید که مضامین موجود در وب سایت را تعدیل نکرده، تغییر نداده یا از آنها مضامین دارای حق مولف خود را تولید نکنید و از استفاده از آنها به هر دلیل دیگر بغیر از استفاده شخصی غیر تجاری خود خودداری کنید. شما موافقت می کنید که از وب سایت فقط برای مقاصد قانونی و بگونه ای استفاده کنید که حقوق یا نحوه استفاده و لذت بردن از وب سایت توسط هر طرف ثالث را نقض و یا محدود نکرده و یا در سر راه آن مانع ایجاد نکند. این محدودیت ها یا بازداری ها شامل انجام کارهایی می باشد که غیر قانونی بوده، یا ممکن است موجب اذیت و آزار اشخاص و انتقال مضامین زشت و یا اهانت آمیز باشد

3. شما نباید از طریق وب سایت هیچگونه مضمون توهین آمیز، تهدید کننده، زشت و موهن، مضر یا هرزه نگاری و یا مضامینی که به هر صورت حقوق سایرین (شامل حقوق مالکیت معنوی، حقوق محرمانگی، یا حقوق شخصی) را نقض کرده و یا از آن تخلف می کند و یا موجب اضطرار شده و مطابق با تمامی قوانین مربوطه نمی باشد را ارسال کرده و یا انتقال دهید. شما نباید عقایدی که رکیک و مبتذل، مستهجن، جنسی، نژاد پرستانه و یا به هر دلیل اهانت آمیز می باشد را مطرح کنید. ما از شما انتظار داریم که همواره با دیگران با احترام برخورد کنید.

4. بیانیه رفع مسئولیت - تا حداکثر حد مجاز شناخته شده در قانون، ما وب سایت و اطلاعات، اسامی، تصاویر، عکس ها، آرم ها و نماد های مرتبط با ما یا محصولات و خدمات ما و یا محصولات و خدمات طرف های ثالث موجود روی وب سایت خود را بر مبنای "همانگونه که هست" ارائه کرده و هیچگونه ضمانت صریح یا ضمنی، شامل ضمانت قابل قبول بودن کیفیت، قابل فروش بودن، مناسب بودن برای مقاصد ویژه، عدم خطا، سازگاری، ایمنی و یا دقت در زمینه آن محصولات و یا خدمات ارائه نمی دهیم. ما مسئولیت هیچگونه صدمه مستقیم یا غیر مستقیم یا خسارت های تبعی، یا هر نوع صدمه که بر اثر استفاده و یا عدم استفاده، داده ها، یا منافع که ناشی از استفاده از این وب سایت و یا در ارتباط با آن می باشد را به عهده نمی گیریم.

5. خطا ها و وقفه ها - ما ضمانت نمی کنیم که ویژگی های موجود در مضامین وب سایت ما بدون وقفه و یا فاقد خطا باشد، و یا اینکه ایراد ها تصحیح خواهد شد، و یا اینکه وب سایت یا سروری که آنرا در دسترس قرار می دهد فاقد ایراد و یا ویروس بوده و یا اینکه بیان کننده کارایی کامل، دقت، و قابل اطمینان بودن مضامین باشد. ما در زمینه هر گونه صدمه و یا ویروس هایی که ممکن است بر اثر دسترسی، استفاده و یا مرور وب سایت ما و یا دانلود هر گونه مضمون، داده، متن، تصویر، ویدئو و یا کلیپ صوتی از آن رایانه، تجهیزات و یا سایر اموال شما را تحت تاثیر قرار دهد مسئولیتی قبول نمی کنیم .

6. وب سایت طرف های ثالث - شما تایید و موافقت می کنید که ما مسئول در دسترس بوده وب سایت های طرف های ثالث و یا مضامینی که از طریق این وب سایت ها بدانها دسترسی پیدا می کنید نبوده و ما هر گونه مضمون، مواد تبلیغاتی، محصولات و خدمات موجود در آن وب سایت ها را تصدیق نکرده و یا مسئول آنها نمی باشیم. ما همچنین در قبال هر گونه صدمه، خسارت یا تخلف ناشی و یا مرتبط با استفاده و یا اعتماد به هر گونه مضمون، مواد تبلیغاتی، محصولات و یا خدمات در دسترس در این وب سایت ها یا از طریق آنها ارائه می شود مسئولیتی قبول نمی کنیم. هر گونه معامله بین شما و هر کدام از تبلیغ کننده ها و یا طرف های تجاری موجود در وب سایت و یا از طریق آن، شامل پرداخت و یا تحویل محصولات، خدمات و یا هر گونه شروط، ضوابط، ضمانت ها یا نمایندگی های مرتبط با چنین معاملاتی فقط بین شما و تبلیغ کننده و یا طرف تجاری مربوطه می باشد. شما موافقت می کنید که از ما در زمینه هر گونه صدمه یا خسارت از هر نوع که در نتیجه هر گونه معامله فوق اتفاق می افتد سلب مسئولیت کنید.

7. آرم ها - نام ها، تصویر ها و آرم های مشخص کننده کانال نشنال جئوگرافیک، طرف های ثالث و کارها، محصولات و خدمات آنها علائم اختصاصی انجمن جغرافیای ملی،Inc. NGT، NGC Network International L.L.C و شرکت های تابعه آن و NGC Europe Limited و شرکت های تابعه آن و یا طرف های ثالث می باشد. هیچکدام از مضامین وب سایت نباید بعنوان رایزنی ضمنی، عدم امکان انکار پس از اقرار یا هر گونه مجوز و یا حقوق بر اساس هر گونه علامت تجاری یا امتیاز انحصاری آن نام ها، تصاویر و یا آرم ها برای شما و یا هر گونه تفسیر شود. تمامی حقوق از جمله حق کپی رایت و حقوق مرتبط با پایگاه داده ها در این وب سایت و مضامین آن متعلق به ما بوده و یا مجوز آن به ما تعلق دارد.

8. ارسال مضامین - در جایی که از شما دعوت می شود تا مضامینی از قبیل متن، گرافیک، ویدئو یا صدا ("مضامین") را برای ما ارسال کنید، در هنگام ارسال چنین مضامینی از شما خواسته می شود تا حق امتیاز و مجوز همیشگی، و غیر انحصاری یا حقوق فرعی استفاده، چاپ و تکثیر، تصحیح، تعدیل، انتشار، ترجمه، خلق کارهای جانبی، توزیع، اجرا، نمایش و بکار گیری تمامی حقوق کپی رایت و انتشار مربوط به مضمون ارائه شده خود در سرتاسر جهان و یا بکار گرفتن آن در سایر کارها در هر کدام از رسانه های شناخته شده فعلی و یا رسانه ای که در آینده تشکیل می شود را طی مدتی که هر گونه حقوق ممکن است برای آن مضمون وجود داشته باشد به ما اعطا کنید. اگر تمایلی به دادن این حقوق به ما ندارید، لطفا مضامین و فایل های خود را برای وب سایت ارسال نکنید. با ارسال مضامین خود به وب سایت شما ضمانت می کنید که: (اصالت)- اینکه مضامین ارائه شده توسط شما اصلی بوده و شما مالک حق کپی رایت آنها می باشید؛ (عدم تخلف از قوانین)- اینکه هیچکدام از مضامین ارائه شده توسط شما زشت و موهن، هجو و افترا آمیز یا کفر آمیز نبوده و یا هیچگونه حق مجریان و یا حقوق مالکیت آنها و یا هر گونه حق اخلاقی، حق کپی رایت، حق حفظ حریم شخصی و خصوصی، حق انتشار یا سایر حقوق هر گونه طرف ثالث را نقض نمی کند؛ (عدم محدودیت یا پرداخت) اینکه می توانیم مضامین ارائه شده توسط شما را مورد استفاده قرار داده، منتشر کرده، انتقال داده و یا از آنها بهره برداری کرده و حقوق اعطا شده در این توافق نامه را بدون محدودیت یا پرداخت به شما و یا هر گونه طرف ثالث را بکار بسته و شما از تمامی حقوق اخلاقی و معنوی روی مضامین ارسالی خود صرفنظر می کنید؛ و (طرف های ثالث) - اینکه شما موافقت نامه ها و اجازه انتشار لازم را از تمامی اشخاصی که باید در زمینه مضامین مربوطه و استفاده ما از آنها چنین موافقت هایی را انجام دهند را کسب کرده اید و اینکه هیچکدام از مضامین یا مواردی که توسط ما منتشر می شود هر گونه حقوق هر طرف ثالث دیگر را نقض نمی کند.

9. تضمین جبران خسارت - شما موافقت می کنید که بلافاصله و در صورت تقاضا در مقابل تمامی شکایات، دیون، صدمات، هزینه ها و مخارج، شامل هزینه های حقوقی که از نقض این شروط و ضوابط توسط شما و یا هر گونه بدهی و دیونی که بر اثر استفاده شما از وب سایت ناشی می شود به ما غرامت پرداخت کنید.

10. خاتمه استفاده - ما باید از این حق برخوردار باشیم که اگر بنا به صلاحدید خود تشخیص دهیم که شما این شروط و ضوابط را نقض کرده اید یا به هر نحوی درگیر انجام اعمالی گشته اید که ما آنرا به صلاحدید خود غیر قابل قبول تشخیص دهیم، بلافاصله به استفاده شما از وب سایت خاتمه دهیم.

11. عدم اعتبار - در صورتی که هر کدام از این شروط و ضوابط به دلیل قوانین هر ایالت و یا کشوری که این شروط و ضوابط باید در آنها اعمال شود غیر قانونی، نامعتبر یا غیر قابل اعمال تشخیص داده شود، آن شرط یا ضابطه خاص تا حدی که قانونگذار آن شروط و ضوابط را غیر قانونی، نامعتبر یا غیر قابل اعمال می شناسد از این توافقنامه حذف شده و بقیه آن شرط و ضابطه خاص و همچنین تمامی شروط و ضوابط دیگر اعتبار کامل خود را حفظ کرده و برای طرفین الزام آور و لازم الاجرا باقی خواهند ماند.

12. قانون حاکم - قوانین انگلستان و ولز بر این شروط و ضوابط حاکم بوده و آنها را باید بر اساس آن قوانین مورد تفسیر قرار داد. اختلاف های ناشی از این شروط و ضوابط باید منحصرا بر اساس اختیارات قانونی محاکم انگلستان و ولز مورد حل و فصل قرار گیرند.

13. عدم قبول - در صورتی که این شروط و ضوابط بطور تمام و کمال مورد قبول نمی باشد، شما از اجازه دسترسی به وب سایت برخوردار نبوده و باید استفاده از وب سایت را بلافاصله متوقف کنید.

14. حفظ حریم خصوصی - ما باید قوانین قابل اجرای مربوط به محافظت از داده های انگلستان را در جای خود و در ارتباط با هر گونه اطلاعات شخصی مربوط به شما که توسط ما جمع آوری می شود رعایت نماییم. ممکن است در صفحه های مختلف وب سایت از شما خواسته شود تا اطلاعات پایه ای متعددی را درباره خود ارائه نمایید. ما این اطلاعات را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصیخود مورد استفاده قرار خواهیم داد.
درج آگهی