ویدئوهای علمی

 • علمی

  • تلاش جانفرسا برنامه

   تلاش جانفرسا

   اين برنامه مجموعه‌ای مستند از شش سفر پُر خطر و پُر دستاورد است که...

   (00:30)
  • ماموریت زحل: درون حلقه برنامه

   ماموریت زحل: درون حلقه

   در پانزدهم سپتامبر ۲۰۱۷، کاسینی ، بزرگترین سفینه فضایی که ناسا تا به...

   (03:40)
  • آنتارتیکا ، قاره ی هفتم برنامه

   آنتارتیکا ، قاره ی هفتم

   این برنامه شما را به سفری به قطب جنوب می برد تا خشن ترین سرزمین وحشی...

   (00:30)
  • مهاجرت ها برنامه

   مهاجرت ها

   برای اولین بار، گروهی بیست نفره از نخبگان آمریکایی به مهاجرت بزرگِ...

   (00:30)
  • بازی های ذهن برنامه

   بازی های ذهن

   کنکاشی در عملکرد مغز با تمرکز بر روشهایی که می توان ذهن را برای دیدن و...

   (00:40)
  • جستجوگر برنامه

   جستجوگر

   جستجوكر پنجره ای به سوی قسمت های پنهان دنیا باز می کند، پرده از رازهای...

   (00:35)
  • علم حماقت برنامه

   علم حماقت

   ما دیدن کارهای عجیب دیگران را دوست داریم. علم حماقت از طریق کارشناسان...

   (00:30)