https://assets-natgeotv.fnghub.com/Shows/76562.jpg

توضیح

متخصصان تروریسم در برنامه‌ی جنگ‌های خاص، به بررسی موضوعات فرهنگی و مذهبی در پسِ مناقشات موجود می‌پردازند. برنامه‌ی  جنگ‌های خاص به کمک ماموران تجسس در آلمان، روسیه و ایالات متحده،  شرح می‌دهد که ماموران آموزش ‌دیده در این دنیاهای متمایز، که خطری مشترک آن‌ها را با هم متحد می‌کند، چگونه عمل می‌کنند: تاثیر و الهام‌بخشی.

راهنمای اپیزود

  • جنگ های خاص: پاپ در برابر هیتلر
  • جنگ های خاص: نبرد ایوجیما
  • جنگ های خاص: جوخه مرگ هیتلر
  • جنگ های خاص: آخرین سال هیتلر
  • جنگ های خاص: جنگ بزرگ آمریکا ( ۱۸ـ۱۹۱۷)
درج آگهی

عکس ها

ویدئو ها