http://assets.natgeotv.com/Shows/73877.jpg
 • مرگبارترین های دنیا

توضیح

مرگبارترین نگاه دنیا به جذاب ترین لحظه ی شکار حیوانات، لحظه به لحظه ی نبردِ بقا و برتری.

راهنمای اپیزود

 • مرگبارترین های دنیا: کشندگان کوچک
  قاتلینی کوچک که توانایی شکار طعمه هایی چند برابر ابعاد خود را دارند. از قاقُم و سگهای وحشی آسیایی گرفته تا هشت پای حلقه آبی.
 • مرگبارترین های دنیا: نیش ها
 • مرگبارترین های دنیا: قاتلان هشت پا
  بعضی ها را می بینید و بعضی ها را هم نمی بینید، اما همه ی آن ها دارای هشت پا و چشم های برجسته هستند. این کابوس بند پایان است.
 • مرگبارترین های دنیا: قاتلان زیر آب
  نگاهی به فک ها، سم و قدرت مخلوقات ترسناکی که در دریاها پنهان هستند.
 • مرگبارترین های دنیا: جنون حیوانات
  نگاهی به خطرات حیوانات برخی از مرگبارترین نقاط روی زمین.
 • مرگبارترین های دنیا: شب رو
  شکارچیان تماشا می کنند و منتظر می مانند و با استفاده از دید شبانه و شنوایی حساس، در کمین شکار می مانند.
 • مرگبارترین های دنیا: نیش های کشنده
  کشمکش با مار ها بیشتر هنر است تا علم و بسیار هم پر مخاطره. آماده ی دست زدن به پوست آنان و رو به رو شدن با نیش این قاتلان خون سرد باشید.
 • مرگبارترین های دنیا: جنونحیحوانات
  نگاهی به خطرات حیوانات برخی از مرگبارترین نقاط روی زمین.
درج آگهی

عکس ها