National Geographic Channel

לוח שידורים - נשיונל ג'יאוגרפיק

היום - שישי, 1 אוגוסט 2014

 • בוקר

   • 09:00
   •  
   • מופע הבלתי מנוצחים:
    רובה נגד מזל"ט
   • 10:00
   •  
   • החוצבים:
    מחוץ להישג יד
   • 10:30
   •  
   • החוצבים:
    ברד סלעים
   • 11:00
   •  
   • שחזור במוסך:
    פרק 4
 • אחר הצהריים

   • 12:00
   •  
   • מתכוננים ליום הדין
   • 13:00
   •  
   • מופע הבלתי מנוצחים:
    להביור נגד כבאית
   • 14:00
   •  
   • המתיכים:
    ארון קבורה
   • 14:30
   •  
   • המתיכים:
    רווחי פלטינה
   • 15:00
   •  
   • החופרים:
    המירוץ לזהב
   • 15:30
   •  
   • החופרים:
    רעידת אדמה בסן פרנסיסקו
   • 16:00
   •  
   • שחזור במוסך:
    פרק 5
   • 17:00
   •  
   • המתכוננים ליום הדין בבריטניה
   • 18:00
   •  
   • החוצבים:
    ההרים רועדים
   • 18:30
   •  
   • החוצבים:
    הטוענים לאבן
 • שעות צפיית שיא

   • 19:00
   •  
   • עב"מים בבריטניה: עדויות חדשות:
    עדויות חדשות
   • 20:00
   •  
   • מפלצות היורה של היטלר
   • 21:00
   •  
   • היה או לא היה:
    קללת הערפד
   • 22:00
   •  
   • סמים בע"מ:
    החוטאים
 • שעות הערב המאוחרות

   • 23:00
   •  
   • סמים בע"מ:
    ארץ הקוק
   • 00:00
   •  
   • היה או לא היה:
    קללת הערפד
   • 01:00
   •  
   • סמים בע"מ:
    החוטאים
   • 02:00
   •  
   • סמים בע"מ:
    ארץ הקוק
   • 03:00
   •  
   • מפלצות היורה של היטלר
   • 04:00
   •  
   • עב"מים בבריטניה: עדויות חדשות
   • 05:00
   •  
   • המתכוננים ליום הדין בבריטניה
   • 06:00
   •  
   • החוצבים:
    ההרים רועדים
   • 06:30
   •  
   • החוצבים:
    הטוענים לאבן
   • 07:00
   •  
   • לשרוד באלסקה:
    חיות טרף