National Geographic Channel

לוח שידורים - ערוץ נשיונל ג'יאוגרפיק HD

היום - שלישי, 29 יולי 2014

 • בוקר

   • 08:25
   •  
   • מדענים משוגעים:
    טייס ביצה
   • 08:50
   •  
   • מדענים משוגעים:
    חץ הדשא
   • 09:20
   •  
   • העולם שמעבר:
    צ'ופקאברה
   • 10:10
   •  
   • דייגי הטונה:
    מלחמות דגים
   • 11:50
   •  
   • עניינים יומיומיים:
    גילוח
 • אחר הצהריים

   • 12:40
   •  
   • האור בקצה העולם:
    ילדים בקולומביה
   • 13:30
   •  
   • העולם שמעבר:
    צ'ופקאברה
   • 14:20
   •  
   • מדענים משוגעים:
    טייס ביצה
   • 14:45
   •  
   • מדענים משוגעים:
    חץ הדשא
   • 15:10
   •  
   • דייגי הטונה:
    מלחמות דגים
   • 16:50
   •  
   • האור בקצה העולם:
    ילדים בקולומביה
   • 17:40
   •  
   • עניינים יומיומיים:
    גילוח
   • 18:30
   •  
   • מדענים משוגעים:
    טייס ביצה
   • 18:55
   •  
   • מדענים משוגעים:
    חץ הדשא
 • שעות צפיית שיא

   • 19:20
   •  
   • העולם שמעבר:
    צ'ופקאברה
   • 20:10
   •  
   • עניינים יומיומיים:
    אריזה
   • 21:00
   •  
   • עסק משפחתי:
    אוטוסטראדה לגיהינום
   • 22:40
   •  
   • מדענים משוגעים:
    האופניים המוזרים בעולם
 • שעות הערב המאוחרות

   • 23:05
   •  
   • מדענים משוגעים:
    מכסחת דשא מרחפת
   • 23:30
   •  
   • האור בקצה העולם:
    מונגוליה
   • 00:20
   •  
   • העולם שמעבר:
    גשם של דם וג'לי
   • 01:10
   •  
   • כלואים בארץ זרה:
    הארמון השחור
   • 02:00
   •  
   • עסק משפחתי:
    אוטוסטראדה לגיהינום
   • 02:50
   •  
   • כלואים בארץ זרה:
    ציידי הסחלבים
   • 03:40
   •  
   • מדענים משוגעים:
    האופניים המוזרים בעולם
   • 04:05
   •  
   • מדענים משוגעים:
    מכסחת דשא מרחפת
   • 04:30
   •  
   • האור בקצה העולם:
    מונגוליה
   • 05:20
   •  
   • כלואים בארץ זרה:
    הארמון השחור
   • 06:15
   •  
   • עסק משפחתי:
    אוטוסטראדה לגיהינום
   • 07:00
   •  
   • עניינים יומיומיים:
    אריזה
   • 07:55
   •  
   • כנגד כל הסיכויים:
    צניחה מחשמלת