National Geographic Channel

לוח שידורים - נשיונל ג'יאוגרפיק

היום - שלישי, 29 יולי 2014

 • בוקר

   • 08:00
   •  
   • הלוחש לכלבים:
    חברים וכלבים
   • 09:00
   •  
   • תעשיות-על:
    לוטוס אוורה
   • 10:00
   •  
   • נשק משפחתי:
    שולחן הפוקר
   • 11:00
   •  
   • שחזור במוסך:
    פרק 1
 • אחר הצהריים

   • 12:00
   •  
   • המתכוננים ליום הדין:
    האסון לא מחכה
   • 13:00
   •  
   • מופע הבלתי מנוצחים:
    מחפר נגד כספת
   • 14:00
   •  
   • לשרוד באלסקה:
    חיות פרא
   • 15:00
   •  
   • בנייה מעולם אחר: עיר המכונות:
    בקצה ההדסון
   • 16:00
   •  
   • שחזור במוסך:
    פרק 2
   • 17:00
   •  
   • המתכוננים ליום הדין:
    מחבואים
   • 18:00
   •  
   • החוצבים:
    כיס ענק
   • 18:30
   •  
   • החוצבים::
    סוף לתקופת היובש
 • שעות צפיית שיא

   • 19:00
   •  
   • לנסות עד מוות:
    מכתש האש
   • 20:00
   •  
   • תעופה בחקירה:
    חידת הית'רו
   • 21:00
   •  
   • שנות ה-80:
    המעצמה הגדולה
   • 22:00
   •  
   • שנות ה-80:
    המהפכות
 • שעות הערב המאוחרות

   • 23:00
   •  
   • בתי הכלא הקשים ברוסיה
   • 00:00
   •  
   • לנסות עד מוות:
    מכתש האש
   • 01:00
   •  
   • שנות ה-80:
    המהפכות
   • 02:00
   •  
   • בתי הכלא הקשים ברוסיה
   • 03:00
   •  
   • תעופה בחקירה:
    חידת הית'רו
   • 04:00
   •  
   • שנות ה-80:
    המעצמה הגדולה
   • 05:00
   •  
   • המתכוננים ליום הדין:
    מחבואים
   • 06:00
   •  
   • החוצבים:
    כיס ענק
   • 06:30
   •  
   • החוצבים:
    סוף לתקופת היובש
   • 07:00
   •  
   • תעשיות-על:
    פורשה פאנאמרה