National Geographic Channel

לוח שידורים - נשיונל ג'יאוגרפיק WILD

היום - רביעי, 20 אוגוסט 2014

 • בוקר

 • אחר הצהריים

   • 12:00
   •  
   • חי או מת:
    מתקפת התנין
   • 13:00
   •  
   • חי או מת:
    פילים מסוכנים
   • 14:00
   •  
   • אוסטרליה הפראית:
    ממלכת הוומבט
   • 15:00
   •  
   • פלורידה הפראית:
    חוף התנינים
   • 16:00
   •  
   • איים על הקצה:
    פרק 3
   • 17:00
   •  
   • תנינים נגד כרישים
   • 18:00
   •  
   • המוזרים ביותר:
    המובחרים
 • שעות צפיית שיא

   • 19:00
   •  
   • אדם מול מפלצת:
    אדם זאב
   • 20:00
   •  
   • המוזרים ביותר:
    פריקים ביבשה
   • 21:00
   •  
   • בעין המצלמה:
    יש דוב בחניה!
   • 22:00
   •  
   • אדם מול מפלצת:
    אדם זאב
 • שעות הערב המאוחרות

   • 23:00
   •  
   • המוזרים ביותר:
    פריקים ביבשה
   • 00:00
   •  
   • המוזרים ביותר:
    המובחרים
   • 01:00
   •  
   • תנינים נגד כרישים
   • 02:00
   •  
   • אדם מול מפלצת:
    אדם זאב
   • 03:00
   •  
   • המוזרים ביותר:
    פריקים ביבשה
   • 04:00
   •  
   • שמורת סרנגטי הגדולה
   • 05:00
   •  
   • בעין המצלמה:
    יש דוב בחניה!
   • 06:00
   •  
   • איים:
    גלפאגוס
   • 07:00
   •  
   • המוזרים ביותר: טאבו:
    הבליינים