Vi bruker første og tredjeparts informasjonskapsler for å forbedre vår service, personifisere annonsene du ser og huske dine preferanser på våre nettsider. Dersom du fortsetter å bruke nettsidene våre, godtar du bruken av informasjonskapsler (cookies) på våre sider. For mer informasjon (f.eks. hvordan blokkere cookies), vennligst gå til: cookies policy.

OK

NB! HVIS DU FÅR TV-SIGNALET DITT FRA VIASAT, KAN DU FINNE PROGRAMOVERSIKTEN FOR NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD HER: tv.viasat.no

National Geographic ChannelNat Geo Wild
http://assets.natgeotv.com/Shows/259.jpg
  • JORDENS TILSTAND 2009

JORDENS TILSTAND: OVERFISKE

Mens mange av oss tenker at dette med overfiske bare kan være et problem for fisken, for fiskerne og for dem som liker å spise fisk, så er det mange miljømessige bivirkninger som har sin årsak i overfiske, og det kan påvirke oss alle. Les videre, der vi avslører naturens fininnstilte balanse og hvordan menneskenes handlinger ødelegger denne sårbare balansen.

 Hva er overfiske?

Som navnet antyder, så er overfiske det å ta opp for mye fisk, slik at man ikke er i stand til å opprettholde fiskebestanden på en god måte. Dersom det skjer overfiske, vil fiskebestanden av en gitt art reduseres, helt til den til slutt dør ut. Overfiske har skjedd i de siste tiår fordi det er for mange fartøyer, ofte med forbedrede funksjoner for fangst - slik som større garn, og mudreutstyr - innenfor fiskeriene. Dette fører til atskillig overfiske av mange fiskearter. Dette har skjedd i en slik utstrekning at FNs organisasjon for mat og jordbruk (FAO) anslår at nærmere 70 % av fiskeforekomstene i verden enten er 'fullt utnyttet, utsatt for overfiske eller helt uttømt'.

Overfiske: Hvordan det påvirker oss alle

Overfiske har en fryktelig virkning på fiskebestanden og levebrødet til de som er avhengige av fiskeindustrien. Men når fiskebestanden opphører, får det også mange virkninger både for menneskene og det øvrige naturmiljøet. Med moderne fisketeknikk får man gjerne atskillig mengder bifangst, i tillegg til den regulære fangsten. Uttrykket bifangst brukes i fiskeindustrien til å beskrive andre arter av fisk og marint liv som blir tatt opp, som et biprodukt av fiske i stor stil. Bifangst er ikke det fiskerne ønsker å fiske og den har liten eller ingen handelsmessig verdi. Likevel blir den fanget i nettene og drept. For hvert tonn med reker som fanges av profesjonelle fiskebåter, for eksempel, regner man med at tre tonn av andre arter blir fanget også. Delfiner er i særlig grad påvirket av de teknikkene man benytter for å ta tunfisk, og det drepes tusenvis hvert år.

Overfiske har ikke bare sin virkning på bestanden av den aktuelle fiskearten, men kan også ha sin virkning på næringskjeden forøvrig. Det har for eksempel vært diskutert om overfiske av krill - de små rekelignende skapningene som utgjør hovedernæringen for mange hvalarter, inkludert blåhvalen - kan ha medvirket til nedgangen i antallet av disse havdyrene.

Overfiske: Manet-effekten

Ødeleggelsen av sårbare marine øko-systemer og næringskjeder som resultat av overfiske kan få sin virkning på mer uvanlige måter også. Siden 1980-tallet har antallet brennmaneter som befolker verdens hav steget atskillig, noe som har endret fiskeriene i områder som Mexico-gulfen, Det japanske hav og Middelhavet. Det har også hatt en ugunstig virkning på mange turistmål. Det er en gåte for vitenskapsmennene hva som er årsak til disse betraktelige økningene. Det hevdes i økende grad at innflytelse fra mennesker har noe med det å gjøre. Faktorer som økninger i temperaturen i verdens hav, på grunn av klimaendringer og global oppvarming og økte nivåer av forurensing, er noe som nevnes som mulige årsaker til disse 'svermene'. Men overfiske nevnes også i denne sammenhengen. Det å fjerne de som spiser manetene og andre konkurrenter om maten, har også blitt påpekt som mulig årsak til den stadige økningen i antall maneter, over hele verden.
Hva kan du gjøre? Kjøp den riktige fisken
Fiske, er som alle bransjer, avhengig av behovene og interessene til forbrukerne: fiskere fanger bare fisk fordi de vet de kan selge den til forbrukerne som betaler for å kjøpe dem. Dersom du ønsker å gjøre en forskjell og beskytte fiskebestander og miljø, er det flere ting du kan gjøre.
Det første du må gjøre er å skaffe kunnskap. Visste du at de fleste torskebestander er faretruende lav, mens flyndre, inkludert Dover flyndren er velfylt, og antas å være bærekraftig oppdrett? Som forbruker kan du påvirke fiske metoder og hvilken type fisk som fanges ved å utvide den type fisk du spiser.

Kjøp den riktige fisken til riktig tid
Mens type fisk du spiser er viktig, så er også den tiden av året som du kjøper visse fisk. En rask tommelfingerregel er å prøve å unngå å spise fersk vill fisk fanget under gytesesongen av et bestemt fiskeslag. Dette gir fiskebestanden muligheten til å vokse på en mer bærekraftig måte. For eksempel bør du unngå å kjøpe torsk i februar, mars eller april, rødspette i januar, februar eller mars eller makrell fra mars til juli.
Du kan også endre kjøpevaner videre og bare kjøpe fisk fra butikker som har bærekraftig fiskeretningslinjer: jo mer press man legger på virksomheter som forbrukere, desto større er sannsynligheten for at en effektiv, varig endring finner sted. Sjekk hos din lokale butikk for å se hva deres politikk om bærekraftig fiske er.
Overfiske er et alvorlig problem og en som kan ennå ha skjulte, ukjente miljøkonsekvenser. Gjør noe nå og sjekk ut våre relaterte linker for å lære mer om hvordan du kan bli involvert i å beskytte vår verdens hav og fiskbestand.

ANNONSERING

BILDER

VIDEOER