Koristimo kolačiće i druga tehnološka rešenja kako bismo unapredili kvalitet vašeg boravka na internetu. Korišćenjem ovog Sajta, vi se saglašavate sa korišćenjem opisanim u Pravilima o kolačićima.

National Geographic Channel

PRAVILA I USLOVI

Ova pravila i uslovi odnose se na Vaše korišćenje sajta natgeotv.com/rs ("Sajt"). Pristup i upotrebu Sajta obezbeđuje NGC-UK Partneršip uzimajući u obzir ova pravila i uslove. Upotrebom Sajta prihvatate ova pravila i uslove koji stupaju na snagu od dana vaše prve posete Sajta. NGC-UK Partneršip zadržava pravo da promeni ova pravila i uslovu u bilo koje vreme postavljanjem novih na Sajt.

U ovim pravilima i uslovima korisnik Sajta definisan je kao "Vi" ili "Vaš", a vlasnik sajta definisan je kao "Mi" ili "Naš.

1. Sadržina - Sajt je napravljen u ime Vašeg ličnog informisanja, zabave i obrazovanja. Ne tvrdimo i ne garantujemo da je sva dostpuna informacija na Sajtu tačna, kompletna ili aktuelna. Materijali na Sajtu uključujući fotografije, slike i tekstove, ne mogu biti kopirani, reprodukovani, objavljeni, postavljeni, emitovani ili predati na bilo koji način osim za ličnu nekomercijalnu upotrebu kod kuće. Za svaki drugi način korišćenja potrebna je naša pismena dozvola.

2. Prihvatate da nećete preraditi, promeniti ili stvoriti rad koji će biti derivat bilo kog materijala koji se sadrži na Sajtu ili koristiti ga u bilo koje svrhe osim vaše lične i nekomercijalne upotrebe. Prihvatate da koristite Sajt samo u zakonite svrhe i na način koji ne ugrožava prava ili ne zabranjuje ili ometa upotrebu Sajta bilo kojeg trećeg lica. Takva zabrana ili ometanje uključuju i nezakonito ponašanje, ili takvo koje uznemirava ili pričinjava nevolje ili neprijatnosti bilo kojoj osobi, kao i prenos sramotnog ili uvredljivog sadržaja.

3. Ne možete postaviti ili predati putem Sajta bilo kakve uvredljive, preteće, sramotne, štetljive ili pornografske materijale ili materijal koji bi prekršio ili ugrozio prava drugih (uključujući prava na intelektualno vlasništvo, pravo na poverljivost ili pravo na privatnost) ili prouzrokovao nevolje ili materijal koji ne odgovara relevantnim zakonima. Ne možete izraziti mišljenja koja su vulgarna, gruba, seksistička, rasistička ili na bilo koji način uvredljiva. Računamo na to da ćete se uvek prema drugima ponašati sa poštovanjem.

4. Ograničenje odgovornosti - DO ZAKONOM DOZVOLJENIH MOGUĆNOSTI, OBEZBEĐUJEMO OVAJ SAJT I INFORMACIJU, IMENA, FOTOGRAFIJE, SLIKE, LOGOTIPI I IKONE POVEZANE ILI U ODNOSU SA NAMA ILI NAŠIM PROIZVODIMA I USLUGAMA ILI PROIZVODIMA I USLUGAMA SPOLJNIH SARADNIKA NA SAJTU NA PRINCIPU "KAKO JESTE" I NE DAJEMO GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, KOJE SU IZRAŽENE DIREKTNO ILI INDIREKTNO, UKLJUČUJUĆI I NIKAKVE GARANCIJE ZA ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, KOMERCIJALNU VREDNOST, ODGOVARAJUĆE OSOBINE ZA POSEBNE SVRHE, NEDOSTATAK PREKRŠAJA PRAVA, KOMPATIBILNOST, SIGURNOST ILI TAČNOST. NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA ŠTETE UKLJUČUJUĆI INDIREKTNE ILI NAKNADNE GREŠKE, ILI BILO KOJE GREŠKE PROUZROKOVANE KORIŠĆENJEM ILI GUBITKOM MOGUĆNOSTI ZA KORIŠĆENJE, PODATAKA ILI ZARADA, KOJE SU SE POJAVILE U VEZI SA KORIŠĆENJEM SAJTA.

5. Greške i prekidi - ne garantujemo da će funkcije koje su sadržane na sajtu raditi bez prekida i grešaka, da će defekti biti popravljeni ili da će sajt ili server koji ga omogućava biti očišćeni od virusa ili programerskih grešaka ili da predstavlja punu funkcionalnost, tačnost, pouzdanost materijala. Ne preuzimamo odgovornost i ne možemo biti odgovorni za bilo kakve štete ili viruse koji mogu delovati na Vašu računarsku opremu ili drugo vlasništvo na osnovi Vašeg dostupa, korišćenja ili razgledanja Sajta ili vašeg preuzimanja bilo kakvog sadržaja, podataka, teksta, slika, video ili audio klipova.

6. Sajtovi podružnika - potvrđujete i prihvatate da nismo odgovorni za raspoloživost bilo kog sajta spoljnog saradnika ili materijala koji dostupate kroz Sajt i mi ne odobravamo i nismo odgovorni za bilo koju sadržinu, reklame, proizvode ili usluge koji se nalaze ili su dostupni na ovim sajtovima ili tim materijalima, niti za štete, gubitke ili uvrede koje prouzrokuju ili navodno prouzrokuju kroz ili u vezi sa korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koju sadržinu, reklame, proizvode ili usluge koje su dostupne na ili dostupne kroz te sajtove ili materijale. Svi odnosi između Vas i reklamiranih davaoca usluga ili trgovaca koji se nalaze na Sajtu, uključujući plaćanje ili dostavljanje proizvoda, usluga i svih drugih uslova, pravila, garancija ili predstavljanja asociranim sa takvim odnosima, su strogo ograničeni kao odnosi između Vas i reklamiranog davaoca usluga ili trgovca. Pristajete da ne tražite našu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu prouzrokovanu ovim odnosima.

7. Logotipi - Imena, slike i logotipi koji identifikuju National Geographic Channel, podružnike ili njihove radove, proizvode ili usluge, vlasnički su znakovi National Geographic Society-ja, NGT Inc.-a, NGC Network International-a i njihovih podružnica, NGC Europe Limited i njenih podružnica ili spoljnih saradnika. Ništa na Sajtu ne može biti protumačeno kao predavanje prava bilo kakvom implikacijom, estopelom ili drugom dozvolom ili pravom na bilo koju zadržanu marku ili patent za ta imena, slike i/ili logotipe Vama ili bilo kojem trećem licu. Sva prava uključujući autorska prava i prava na bazu podataka na ovom Sajtu i njegovih podataka naše su vlasništvo ili su nam dozvoljena.

8. Predavanje sadržine - Na mestima na kojim se od Vas traži da predate bilo kakvu sadržinu sajtu uključujući tekst, grafiku, video ili zvuk ("Sadržina"), kroz Vaše predavanje obavezno nam predajete stalno, besplatno, neisključivo, podlicencirajuće pravo i dozvolu za korišćenje, reprodukovanje, promenu, adaptaciju, izdavanje, prevod, pravljenje derivata u drugim radovima, distribuciju, ispunjenje, puštanje ili upotrebu svih autorskih prava povezanih sa Sadržinom u celom svetu i/ili da ga pripojimo drugim radovima u bilo kojoj mediji koja postoji ili će postojati za svo vreme važnosti bilo kojih prava koja mogu postojati u Sadržini. Ako ne želite da nam predate ta prava, molimo Vas da ne predajete Sadržinu Sajtu. Predavanjem Sadržine Sajtu, Vi garantujete:

(original) Sadržina je originalna i Vi ste vlasnik autorskih prava;
(bez prekršaja) U Sadržini ne postoji ništa sramotno, pogrdno, bogohulno prema ili prekršava prava izvođača, bilo kog prava na vlasništvo izvođača, moralnog prava, autorskog prava, prava na privatnost, prava na publicitet ili bilo kog prava garantovanog bilo kom trećem licu;
(bez ograničenja ili plaćanja) Možemo koristiti, emitovati, predati i na bilo koji način eksploatisati Sadržinu i koristiti prava garantovanim ovim dogovorom bez ograničenja ili plaćanja Vama ili bilo kom trećem licu i Vi se odričete svih takozvanih moralnih prava u Sadržini; i
(treća lica) Vi ste dobavili sve neophodne saglasnosti i izdanja od svih lica sa pravima ili koja moraju da daju saglasnost u vezi sa Sadržinom i njenom upotrebom od naše strane i da njena reprodukcija od naše strane neće prekršiti prava trećih lica.

9. Obeštećenje - Prihvatate da nas obeštetite bez odlaganja za sve zahteve, obaveze, štete, troškove, uključujući legalne napojnice koje su prouzrokovane Vašim kršenjem bilo kojeg od ovih Pravila i uslova ili bilo kojim obavezama uslovljenim Vašom upotrebom ovog Sajta.

10. Prekid - Imamo pravo neodložno da prekinemo Vašu upotrebu sajta ako zaključimo našom odlukom da ste prekršili ova Pravila i uslove ili ste na bilo koji način učestvovali u ponašanju koje mi smatramo našom odlukom neprihvatljivim.

11. Prestanak važnosti - Ako se bilo koje od ovih Pravila i uslova dokaže nezakonitim, nevažećim ili neprimenjivim u okviru zakona bilo koje države u kojoj se ova Pravila i uslovu smatraju važećim, onda se u granicama i u okviru jurisdikcije u kojoj se to Pravilo ili Uslov smatraju nezakonitim, nevažećim ili neprimenjivim, ono će biti prekinuto i uklonjeno iz ove klauze i ostala će pravila i uslovi ostati kao važeći, primenjivi u punoj snazi i nastaviti da budu obavezujuća i primenjiva.

12. Važeći zakoni - Ova Pravila i uslovi biće upravljana i tumačena u skladu sa zakonima Engleske i Velsa. Rasprave prouzrokovane ovim biće isključivo potčinjene jurisdikciji sudova u Engleskoj i Velsu.

13. Neprihvatanje - Ako se ova Pravila i uslovi ne prihvate u potpunosti, Vi nemate pravo na dostup Sajtu i morate neodložno prekinuti upotrebu Sajta.

14. Privatnost - S vremena na vreme prihvatićemo sa primenjivim i važećim u Velikoj Britaniji Zakonom za zaštitu podataka u vezi sa Vašim ličnim podacima koje smo sakupili. Moguće je da se od vas traži da unesete raznoliku osnovnu informaciju o Vama na različitim stranicama na Sajtu. Ove ćemo podatke koristiti u skladu sa našom Politikom privatnosti.
REKLAMA