National Geographic Channel

POGOJI UPORABE

Pogoji uporabe se nanašajo na vašo uporabo tega spletišča, ki se nahaja na natgeochannel.co.uk in na nanašajoče se podstrani ("spletišče"). Dostop in uporabo spletišča zagotavlja družba NGC Europe Limited, ob upoštevanju pogojev uporabe. Uporaba spletišča pomeni, da se strinjate s pogoji uporabe. Pogoji stopijo v veljavo s prvim dnem obiska tega spletišča. Družba NGC Europe Limited si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni pogoje uporabe in jih objavi na spletni strani.

V pogojih uporabe je uporabnik spletišča opredeljen kot "vi" ali "vam", ponudnik pa kot "mi".


1. Vsebina - Dostop do spletišča vam zagotavljamo v osebne namene, oziroma v namen zabave in izobraževanja. Ne trdimo ali zagotavljamo, da je vsebina, ki je dostopna na spletišču pravilna, popolna ali veljavna. Vsebino spletišča, vključno s fotografijami, slikami in besedilom ni dovoljeno presnemavati, razmnoževati ali ponovno objaviti, prenašati ali objaviti v kakršnikoli obliki, razen za zasebno in domačo uporabo. Vse ostale oblike uporabe zahtevajo naše predhodno pisno dovoljenje.

2. Strinjate se, da ne boste prirejali, spreminjali ali uporabljali vsebine spletne strani za izdelavo drugih izdelkov ali jo uporabljali v kakršnekoli druge namene, razen za zasebno in domačo uporabo. Strinjate se, da boste spletno stran uporabljali le v skladu s predpisi in tako ne boste posegali v pravice in omejevali ali ovirali uporabe spletišča s strani tretje osebe. Te omejitve ali ovire vključujejo vsakršno protipravno ravnanje, nadlegovanje ali povzročanje neprijetnosti katerikoli osebi ter prenos opolzkih in žaljivih vsebin.

3. Prek spletišča ne smete objavljati ali prenašati blatenja, žaljivih, opolzkih, škodljivih ali pornografskih vsebin ali vsebin, ki bi lahko kršile ali posegale v pravice drugih (vključno z avtorskimi pravicami, pravico do zasebnosti in pravico do zaupnosti) in ki bi lahko škodile ali niso v skladu z zadevnimi zakoni. Ne smete izražati mnenj, ki so vulgarna, neotesana, seksistična, rasistična ali kakorkoli drugače žaljiva. Pričakujemo spoštljiv odnos do drugih uporabnikov.

4. Odgovornost - V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, OBJAVLJAMO SPLETIŠČE IN VSE PODATKE NA NJEM, IMENA, FOTOGRAFIJE IN SLIKE TER IKONE, KI SO POVEZANI Z NAMI ALI S PROIZVODI ALI STORITVAMI TRETJIH OSEB NA SPLETNI STRANI PO NAČELU »VIDENO KUPLJENO«. NIKAKOR NISMO ODGOVORNI, POSREDNO ALI NEPOSREDNO, VKLJUČNO S POSREDNO ODGOVORNOSTJO ZA ZADOVOLJIVO KAKOVOST, CENO, USTREZNOST ZA DOLOČEN NAMEN, UGOTOVITEV KRŠITEV, ZDRUŽLJIVOST, VARNOST IN USTREZNOST. NE ODGOVARJAMO ZA KAKRŠNOKOLI, TRENUTNO ALI POZNEJE NASTALO ŠKODO ALI ŠKODO, KI JE POSLEDICA UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE SPLETIŠČA, PODATKOV, IZGUBE DOBIČKA, KI IZHAJAJO ALI SO POVEZANI Z UPORABO SPLETIŠČA.

5. Napake in prekinitve - Ne zagotavljamo, da bodo funkcije v vsebini spletišča delovale nemoteno ali brez napak, da bomo pomanjkljivosti odpravili ali da na spletni strani ali njenem strežniku ni virusov ali hroščev, ali da je vsebina na njej povsem funkcionalna, natančna in zanesljiva. Ne prevzemamo odgovornosti in ne moremo biti odgovorni za viruse, ki utegnejo poškodovati vašo računalniško opremo ali drugo lastnino zaradi tega, ker dostopate na spletišče, ga uporabljate, po njem brskate ali z njega prenašate materiale, podatke, besedilo, slike, videe ali zvočne zapise.


6. Spletišča tretjih oseb - Razumete in strinjate se, da nismo odgovorni za dostop do spletnih strani tretjih oseb ali materialov, do katerih dostopate, za vsebino, oglaševanje, izdelke ali storitve, ki so na voljo na teh spletiščih ali to vsebino, povzročeno ali domnevno povzročeno škodo, izgubo ali prekršek v povezavi z uporabo ali zanašanjem na katerokoli vsebino, oglaševanje, izdelke ali storitve, ki so dostopni na teh spletnih straneh ali pa jih te zgolj ponujajo. Vsakršni stiki med vami in oglaševalci ali prodajalci, ki jih najdete na ali prek našega spletišča, vključno s plačili za dostavo izdelkov, storitev ali izpolnjevanje drugih pogojev, ki so povezani s tovrstnimi ravnanji, pomeni izključno poslovanje med vami in vašim oglaševalcem ali prodajalcem. Strinjate se, da nismo odgovorni za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki izhaja iz tovrstnih ravnanj.


7. Zaščitni znak - Imena, slike in zaščitni znaki, ki predstavljajo National Geographic Channel, tretje osebe in njihova dela, izdelke in storitve, so last družbe National Geographic Society, NGT Inc, NGC Network International, LLC in njihovih podružnic, družbe NGC Europe Limited in njenih podružnic in/ali tretjih strank. Nobene vsebine te spletne strani ni mogoče prenesti na vas ali na katerokoli drugo osebo bodisi implicitno, s prepovedjo uporabe, ali s katerokoli drugo licenčno pogodbo ali pravico, pod nobeno drugo zaščiteno znamko, sliko ali zaščitnim znakom. Vse pravice do te strani, vključno z avtorskimi pravicami in pravicami do zbirke podatkov, si lastimo mi.


8. Objava vsebine - Če vam omogočimo da na spletni strani objavite kakršnokoli vsebino, vključno s kakršnimkoli besedilom, grafičnimi podobami, zvokom ali videom (vsebina), se s tem zavežete, da imamo do vsebine trajno, brezplačno pravico do popolne neekskluzivne pravice podeljevanja pravic drugim, pravico do uporabe, podvajanja, spreminjanja, objave, prirejanja, prevajanja, izdelovanja sorodnih izdelkov, distribucije, uprizoritve ter izvajanja vseh avtorskih pravic in pravic do objave, ki se nanašajo na vsebino, po vsem svetu in/ali da vsebino vključimo v druge izdelke v vseh znanih in neznanih medijih, ki se bodo morda še razvili, za celotno obdobje vseh pravic, ki se lahko nanašajo na vsebino. Če nam ne želite dodeliti teh pravic, vas prosimo, da ne spletni strani ne objavljate vsebine. Z objavo vsebine na spletni strani jamčite, da: (izvirnost) je vsebina izvirna in da ste vi lastnik avtorskih pravic; (ni kršitev) vsebina ni nespodobna, ne obrekuje, ni bogokletna, ne krši pravice umetnika, lastniške pravice umetnika, moralne pravice, avtorske pravice, pravico do zasebnosti, pravic do objave ali kakršnekoli pravice katerekoli tretje osebe; (brez omejitev ali plačila) mi lahko objavimo in drugače uporabimo vsebino ter uresničujemo pravice, ki jih navaja ta sporazum, brez omejitev ali da bi za to morali plačati vam ali katerikoli tretji osebi, ter da se s tem odrekate tako imenovanim moralnim pravicam do vsebine; (tretje osebe) pridobili ste vsa potrebna dovoljenja vseh posameznikov, kar zadeva vsebino in njeno uporabo, ter da naša uporaba ali razmnoževanje vsebine ne bosta kršila pravic tretje osebe.


9. Nadomestilo za škodo - Strinjate se, da boste na zahtevo nemudoma poravnali vse zahtevke, škodo, stroške in izdatke, vključno s pravnimi stroški, ki bi nastali zaradi vašega kršenja določil Pogojev uporabe ali obveznosti, ki bi nastale zaradi vaše uporabe spletne strani.


10. Prenehanje veljavnosti - Pridržujemo si pravico, da vam onemogočimo uporabo naše spletne strani, če ugotovimo, da ste prekršili Pogoje uporabe ali ste kakorkoli drugače sodelovali pri postopku, ki je po naši presoji nesprejemljiv.

11. Neveljavnost - Če ugotovimo, da je katerokoli določilo teh Pogojev uporabe v nasprotju z zakonom, neveljavno ali kakorkoli drugače neizvedljivo v katerikoli državi ali zvezni državi, ki so ji Pogoji uporabe namenjeni, bo določilo v obsegu in pristojnostih, kjer je v nasprotju z zakonom, neveljavno ali neizvedljivo, odstranjeno in izbrisano iz te klavzule, preostala določila pa ostanejo nespremenjena ter veljavna, obvezujoča in izvedljiva.

12. Pristojno sodišče - Pogoji uporabe bodo upravljani in tolmačeni v skladu z zakoni Anglije in Walesa. Morebitne spore bodo razreševala sodišča v Angliji in Walesu.

13. Nestrinjanje - Če se s temi Pogoji uporabe v celoti ne strinjate, nimate pravice dostopa do spletišča in morate z uporabo spletne strani takoj prenehati.

14. Zasebnost - Z vsemi osebnimi podatki, ki bi jih mi pridobili od vas, bomo ravnali v skladu z zakonodajo Združenega Kraljestva na področju varovanja podatkov. Morda vas bomo na različnih podstraneh spletišča prosili, da vnesete različne osnovne podatke o sebi. Te podatke bomo uporabljali v skladu z Izjavo o zasebnosti b>
OGLAS